👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagor, hjältar & äventyr

Skapad 2020-01-17 09:59 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Under detta moment kommer vi att arbeta med att läsa, analysera, skriva och bearbeta olika typer av sagor. Syftet med detta är att ni, enligt Lgr11, ska ges möjlighet att ”utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter” och ”utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.” Ni ska också genom undervisningen utveckla era förmågor att: · formulera er och kommunicera i tal och skrift, · läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, · anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang.

Innehåll

Period:

 Vecka 6-12

 

Arbetssätt:  

 - Läsa och analysera olika typer av sagor och äventyrshistorier. 

- Diskutera sagor ur ett litteraturhistorisk perspektiv. 

- Skriva en egen berättande text 

 

 

Mål:

Efter avslutat moment ska du:

·        Kunna urskilja olika sagors budskap, tema och motiv

·        Ha kommit i kontakt med olika typer av sagor och andra berättande texter. 

·        Kunna skriva en saga/hjältehistoria utifrån den litterära genrens typiska uppbyggnad och språkliga drag

·        Kunna bearbeta din text genom att göra aktiva val i skrivprocessen

 

Utvärderingsformer:

 - Skriva en egen berättande text 

- Ge kamratrespons 

- Analysera och använda olika begrepp kopplade till litteraturepoken

 

 Veckoplanering: 

 Vecka 6: Introduktion. Prata om sagor och dess historia. 

Vecka 7-8: Läsa och analysera kända sagor och berättande texter. 

Vecka 10-11: Skriva egen saga och arbeta med kamratrespons 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Tema: Sagor, hjältar och äventyr

Tema: mansnormer

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Berättande text
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Ny aspekt
Kamratrespons
Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och ut- trycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kan eleven ge välutvecklande och nyanserade omdömen om texters innehåll och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.