Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri - årskurs 8 VT 2020

Skapad 2020-01-17 10:00 i Vallonskolan Östhammar
Grundskola 8 Matematik
I det här avsnittet ska vi arbeta med cirkelns omkrets och area, olika areaenheter samt skala och likformighet.

Innehåll

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att arbeta med olika aktiviteter samt läroboken med ungefär ett delkapitel per vecka. 
Vi kommer att arbeta med en gruppuppgift som redovisa muntligt.
Från det bedömer vi de olika förmågorna på olika betygsnivåer och fyller i din matris i Unikum.
Vi bedömer även sådant vi kan se under lektionstid.

 

Det här ska du som elev lära dig

Efter avslutat arbetsområde ska du

 • kunna begreppen som hör till avsnittet
 • kunna beräkna cirkelns omkrets och area
 • kunna växla mellan olika längd- och areaenheter
 • kunna göra beräkningar med skala (längd- och areaskala)
 • kunna avgöra om figurer är likformiga

Begrepp du ska behärska: cirkel, diameter, radie, area, omkrets, pi, cirkelsektor, längdenheter, areaenheter, längdskala, areaskala, likformighet, topptriangelsatsen 

Planering:

Vecka 4 - avsnitt 3.1 Cirkeln
Vecka 5 - fortsatt arbetet med avsnitt 3.1 Cirkeln, avsnitt 3.2 Areaenheter
Vecka 6 - fortsatt arbete med avsnitt 3.2 Areaenheter, arbete med gruppuppgift
Vecka 7 - redovisning av gruppuppgift, avsnitt 3.3 Skala

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma

Matriser

Ma
Geometri - Årskurs 8 VT 2020

Nivå 1
Nivå 2
Du kan i huvudsak
Nivå 3
Du kan relativt väl
Nivå 4
Du kan på ett mycket väl fungerande sätt
Problemlösning
Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Du har inte nått kunskapskravet.
lösa olika problem med lämplig metod beroende på hur uppgiften ser ut. Att med lite hjälp och tips från läraren eller en kamrat, komma igång i rätt riktning för att lösa ett problem. Du kan till viss del bedöma rimligheten i svaret. använda dina kunskaper för att lösa enklare problem och rutinuppgifter.
lösa problem med minst två av sätten: bild, tal, ord och formel. Du kan växla mellan dina lösningar och med säkerhet bedöma rimligheten i svaret. lösa problem i flera steg inom avsnittet.
lösa ett problem på flera olika sätt såsom bild, ord, tal och formel. Du kan växla mellan dessa uttrycksformer och motiverar dina tillvägagångssätt. Du kan med stor säkerhet bedöma svarets rimlighet och värdera hur effektiva metoderna är. lösa och redogöra för alla möjliga typer av problem som du inte tidigare mött men som rör arbetsområdet.
Begrepp
Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begreppen
Du har inte nått kunskapskravet.
förstå de vanliga begreppen inom arbetsområdet.
förstå och använda de vanliga begreppen inom arbetsområdet. Se vissa samband.
förstå, använda och kunna förklara de olika begreppen. Dra paralleller och se sambanden mellan dem.
Begrepp
Area och omkrets
Du har inte nått kunskapskravet.
skilja mellan begreppen area och omkrets. Använda rätt enhet.
skilja mellan begreppen area och omkrets. Använda rätt och lämplig enhet vid de flesta tillfällen.
skilja mellan begreppen area och omkrets. Använda rätt och lämplig enhet med stor säkerhet.
Metod
Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter
Du har inte nått kunskapskravet.
fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget göra beräkningar cirkelns omkrets.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget göra beräkningar cirkelns omkrets och cirkelbågens längd.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar med cirklar.
Metod
Cirkeln
Du har inte nått kunskapskravet.
fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget göra beräkningar av cirkelns area.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget göra beräkningar av cirkelns och cirkelsektorns area.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar med cirklar.
Metod
Längdskala
Du har inte nått kunskapskravet.
fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget göra beräkningar med längdskala.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget göra beräkningar med längdskala.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar med längdskala i olika sammanhang.
Metod
Areaskala
Du har inte nått kunskapskravet.
fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget göra beräkningar med areaskala.
ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget göra beräkningar med areaskala.
ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar med areaskala i olika sammanhang.
Metod
Likformighet
Du har inte nått kunskapskravet.
genomföra beräkningar på några vanliga figurer.
genomföra beräkningar på ett flertal olika figurer.
genomföra beräkningar på alla möjliga typer av figurer.
Resonemang
Föra och följa matematiska resonemang.
Inte helt förstå en instruktion eller motiverar inte dina förklaringar eller ställer frågor
Förstå en skriftlig instruktion. Du motiverar dina förklaringar och ställer frågor kring området.
Förstå en skriftlig instruktion med gott resultat. Du motiverar dina förklaringar och ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt.
Förstå en skriftlig instruktion med mycket gott resultat. Du motiverar och förklarar hur du gjort på ett sätt som de flesta förstår och du ställer relevanta frågor kring området som för diskussionen framåt och fördjupar den.
Kommunikation
Använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
inte helt redovisa dina tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de går att följa.
Redovisa tankegångar muntligt och skriftligt med uträkningar och resonemang så att de är möjliga att följa. Du använder lämpliga symboler och till viss del fungerande metoder.
Redovisa lösningar på de flesta uppgifter både muntligt och skriftligt så att de går att följa. Du använder rätt symboler, enheter och välja lämpliga metoder. Du kan föra ett resonemang kring problem samt uttrycka dig med matematiska begrepp och termer.
muntligt redogöra för din uträkning/lösning samt ditt valda tillvägagångssätt. Du använder ett riktigt matematiskt språk med de korrekta begreppen och termerna. Dina skriftliga redovisningar är tydliga och omfattar olika slags uppgifter.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: