👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema: Plats

Skapad 2020-01-17 10:01 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under det kommande arbetsområdet arbeta med platsers olika betydelse och symbolisering för oss människor. Under arbetsområdet kommer vi att läsa olika texter, lyssna på Sommarprat, se på filmklipp samt ha olika former av diskussioner. Syftet med detta är att ni, enligt Lgr11, ska ges möjlighet att ”utveckla kunskaper om hur man formulerar egna åsikter och tankar i olika slags texter” och ”utveckla förmåga att skapa och bearbeta texter, enskilt och tillsammans med andra.” Ni ska också genom undervisningen utveckla era förmågor att: · formulera er och kommunicera i tal och skrift, · läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, · anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang. - referera och använda referensmarkörer

Innehåll

Period:

Vecka 6-12

 

Arbetssätt:  

·        Vi kommer diskutera resonerande text som litterär genre samt dess kännetecken.

·        Vi kommer att läsa olika texter, se på filmklipp samt lyssna på Sommarprat med innehåll som kopplas till arbetsområdets tema. 

·        Vi kommer att skriva en egen resonerande text och bearbeta den.
· Vi kommer lära oss att använda referensmarkörer och hur vi refererar. 
· Vi kommer att diskutera olika begrepp kring temat.  

 

 

Mål:

Efter avslutat moment ska du:

·        Kunna urskilja olika texters budskap, tema och motiv

·        Ha kommit i kontakt med olika texter  

·        Kunna skriva en resonerande text utifrån den litterära genrens typiska uppbyggnad och språkliga drag

·        Kunna bearbeta din text genom att göra aktiva val i skrivprocessen
· Kunna använda referensmarkörer och referera på ett korrekt sätt 

 

Utvärderingsformer:

·        Löpande bedömning

·        Analys- och reflektionsfrågor

·        Individuell skrivuppgift

 

 Veckoplanering: 

 Vecka 6: Introduktion och börja diskutera fenomenet "plats!" 

Vecka 7-8: Fortsätter arbeta med begreppet "smultronställe", lyssnar på Sommarprat samt läser gemensamma texter. 

Vecka 10-12: Arbeta med negativa platser. Genom referatmarkörer. Introduktion av skrivuppgiften. Enskilt arbete. Kamratrespons. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  C 9
 • Sammanställningarna innehåller ut­vecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  A 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt kunskapsrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  E 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  C 9
 • Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat kunskapsrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  C 9
 • Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  A 9
 • Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat kunskapsrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  SvA  A 9

Matriser

Sv SvA
Tema: Platser (resonerande text)

Tema: Platser

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Källkritik
Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnes- relaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar
Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.