Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ma chambre

Skapad 2020-01-17 10:03 i Friskolan Asken Grundskolor
Uppgift i franska .
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du kommer nu att lära dig nya ord som har med boende att göra. Vi kommer att ha en skriftlig kontroll och du ska göra en muntlig presentation av ditt rum som du visar din lärare.

Innehåll

Under arbetets gång kommer du utveckla din förmåga att:

  • Förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter
  • Formulera dig och kommunicera i tal och skrift
  • Använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd

Centralt innehåll

Du tränar på att formulera dig i ett ämnesområde som är välbekant för dig. 

Marias mål med kursen är:

Marias mål med kursen är:

Att du läser och förstår med hjälp av språkliga strategier

Att du kan berätta om en bostad; olika rum och olika möbler som finns där

Att du kan berätta om ditt rum

Bedömning

 

När arbetet är klart kommer jag att bedöma:

Ditt utökade ordförråd

Hur du interagerar, t ex hur du svarar på frågor och ställer egna frågor

Den summativa bedömningen görs utifrån Kunskapskraven i matrisen

Den formativa bedömningen får du skriftligt av mig. I den kan du se dina starka sidor och de delar du behöver utveckla.

Matriser

M2
Bedömningsmatris moderna språk

>>>>>
>>>>>
>>>>>
Språk
Texten om ditt rum går att förstå. Du berättar med korta meningar och enkla ord och uttryck.
Texten är begriplig. Du berättar med längre meningar och varierar språket. T ex meningarna börjar på olika sätt.
Texten är tydlig och enkel att förstå. Du berättar fylligt, varierar språk och konstruktion och dessutom anpassar du din text till mottagaren.
Strategier
Du använder hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder olika hjälpmedel för att översätta och skriva.
Du använder flera olika strategier för att förstå och skapa språk.
Uttal och redovisning (ljudinspelning)
Du pratar med ett begripligt uttal så att det du säger hörs och förstås. Du berättar med hjälp av dina stödord och försöker ha kontakt med lyssnarna.
Du har ett tydligare uttal och följer uttalregler. Du berättar med hjälp av stödord och har kontakt med lyssnarna.
Du har ett mycket tydligt uttal och talar med flyt. Du berättar mer fritt med hjälp av stödord och har god kontakt med lyssnarna.
Vokabulär (skriftlig kontroll)
Du lär dig flera nya ord och visar att du kan dem. Skriftligt eller muntligt.
Du utökar ditt ordförråd och visar att du kan dem. Både skriftligt och muntligt.
Du utökar ditt ordförråd och visar att du behärskar det nya du har lärt dig. Du har gott resultat både skriftligt och muntligt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: