Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Första världskriget AW

Skapad 2020-01-17 10:03 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 8 – 9 Historia
Kriget som förändrade världen...

Innehåll

 

Rogers mål

 • Du ska känna till olika politiska ideologier som uppstod före och under första världskriget.
 • Du ska efter arbetsområdet känna till de händelser som ledde fram till första världskriget.
 • Du ska efter arbetsområdet känna till händelser som utspelade sig under första världskriget.
 • Du ska efter arbetsområdet kunna redogöra för orsaker och följder till första världskriget.
 • Du ska efter arbetsområdet kunna redogöra för viktiga begrepp, t.ex imperialism, kolonialism och nationalism.

Arbetssätt

Du kommer att få:

 • lyssna, anteckna och diskutera vid genomgångar.
 • läsa och arbeta med frågor kopplade till läroböcker.
 • se väl valda filmer.
 • arbeta med en kortare fördjupningsuppgift.

Vad jag kommer att Bedöma

Du kommer att bedömas på: - dina kunskaper om händelser under perioden fram till 1919. - dina kunskaper om orsaker och följder till första världskriget. - din förmåga att använda dig av historiska begrepp. - din förmåga att resonera kring orsaker och konsekvenser till första världskriget.

Hur jag kommer att bedöma

 • genom ett skriftligt prov.
 • genom en skriftlig fördjupningsuppgift.
 • ditt lektionsarbete kopplat till arbetssätt ovan.

Matriser

Hi
Matris Historia år 1:a världskriget

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter innan och under första världskriget.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter innan och under första världskriget.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter innan och under första världskriget.
Begrepp och metoder
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Eleven anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.

Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Kunskapskrav för betyget A
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt välfungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: