Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsreligionerna

Skapad 2020-01-17 10:05 i Konradsbergsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hinduism och buddhism. Inom arbetsområdet kommer du också att reflektera kring likheter och skillnader med de religioner som du tidigare läst om (kristendom, judendomen och islam).

Innehåll

 

Världsreligionerna- Vad tror vi på?

 

         -Ett arbetsområde i 6ABC-

 

 

 

Människor lever med och uttrycker sin religion på olika sätt. Religionen påverkar samhället och dess värderingar. Kunskap om olika religioner skapar förståelse mellan människor. I det här arbetsområdet kommer du att få lära dig om hinduism och buddhism. Inom arbetsområdet kommer du också att reflektera kring likheter och skillnader med de religioner som du tidigare läst om (kristendom, judendomen och islam).

 

 

 

 Fokus kommer att ligga på de två österländska religionerna, som vi inte läst ännu, men vi kommer även att repetera de Abrahamitiska religionerna så att vi lättar kan jämföra, hitta likheter och skillnader samt dra slutsatser mellan de olika religionerna.

 

 

 

Du ska få reflektera, analysera och resonera kring en rad olika frågor (förmågor)

 

·       resonera kring likheter och skillnader mellan världsreligionerna

 

·       visa samband mellan religiösa uttryck och centrala tankegångar inom hinduismen och buddhismen.

 

·       resonera om livsfrågor och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor.

 

 

 

Följande innehåll kommer du att få ta del av (centralt innehåll)

 

·       Ritualer, levnadsregler, heliga platser och rum 

 

·       Centrala tankegångar som finns bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser 

 

·       Olika livsfrågor, t ex synen på kärlek och vad som händer efter döden

 

·       Vad religion och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet

 

·       Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott

 

 

 

 Hur ska vi lära oss detta? (Arbetssätt)

 

·       Vi läser texter tillsammans ur läroboken puls Religion 4-6

 

·       Vi reflekterar och diskuterar (EPA= enskilt, i par och alla tillsammans.)

 

·       Vi tittar på filmer som knyter an till det vi arbetar med.

 

·       I samband med genomgångar, texter och filmer använder vi olika typer av studietekniker som tankekartor och rubrikanteckningar.

 

·       Vi arbetar med uppgifter enskilt och i par

 

·       Vi tränar begrepp

 

 

 

Hur kommer du att få visa dina kunskaper?

 

·       Muntligt under lektionspassen

 

·       Prov med både korta kunskapsfrågor och längre resonemangsfrågor om de båda religionerna. Där visar du att du förstår och kan använda viktiga begrepp samt kan jämföra likheter och skillnader med andra religioner

 

·       Provdatum 6A 20/2, 6B 21/2, 6C 19/2

 

 

 

Syfte

 

·       Att analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,

 

·       Att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället,

 

·       Att reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,

 

·       Att söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans och trovärdighet.

 

Centralt innehåll

 

·       Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.

 

·       Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.

 

·       Begreppen religion och livsåskådning.

 

·       Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.

 

·       Vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet, livsstil och grupptillhörighet.

 

Kunskapskrav

 

·       Eleven har grundläggande kunskaper om några heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar det genom att föra enkla resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner.

 

·       Eleven visar även på enkla samband mellan konkreta religiösa uttryck och centrala tankegångar inom världsreligionerna.

 

·       Eleven kan söka information om religioner och andra livsåskådningar och använder då olika typer av källor på ett i huvudsak fungerande sätt samt för enkla resonemang om informati­onens och källornas användbarhet.

 

·       Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och vad religioner och andra livsåskådningar kan betyda för olika människor på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.

 

 

 

 

 

 

På väg mot

Har grundläggande förmåga

Har god förmåga

Har mycket god förmåga

Kunskaper i religion

 

Du har baskunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett enkelt sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.

Du har goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett utvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.

Du har mycket goda kunskaper om några av världsreligionernas heliga platser, ritualer och regler. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt om likheter och skillnader mellan några religioner.

Samband mellan världsreligionerna

 

Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.

Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.

Du beskriver hur världsreligionernas viktiga tankar, skrifter, uttryck och handlingar hänger ihop med varandra på ett enkelt sätt.

Livsfrågor

 

Du kan diskutera på ett enkelt sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.

Du kan diskutera på ett utvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.

Du kan diskutera på ett välutvecklat sätt hur frågor om livet beskrivs i olika situationer och vad tro kan betyda för olika människor.

Informationssökning

 

Du kan använda olika källor på ett ganska bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett enkelt sätt hur informationen och källorna kan användas.

Du kan använda olika källor på ett bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett utvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.

Du kan använda olika källor på ett mycket bra sätt för att söka information om olika sätt att tro. Du diskuterar på ett välutvecklat sätt hur informationen och källorna kan användas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: