Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema samspel

Skapad 2020-01-17 10:12 i Änggårdens förskola Ale
Denna mall använder Ales pedagoger för att beskriva sin pedagogiska planering. I denna mallen finns stödfrågor till hjälp.
Förskola
tema samspel där vi fokuserar på samspelande lekar och aktiviteter och inkluderar turtagning, vänta på sin tur, olika känslor, dela med sig och göra tillsammans.

Innehåll

Kartläggning av  var barngruppen befinner sig 

Under vårt tema rörelse ser vi att samspelande aktiviteter är det behov som vår barngrupp behöver mest just nu. Detta vill vi fånga upp och fokusera på. 
Vi har en barngrupp som består av flera olika åldrar och behov. Vi ser att barnen gärna agerar utifrån jaget och att de inte gärna vill dela med sig många gånger. Vi diskuterar ofta under dagen hur vi är mot varandra och hur vi vill att en kompis ska vara. Vi ser ett behov i barngruppen av att fokusera på samspel som en utgångspunkt i vår utbildning där vi även inkluderar turtagning, sätta ord på känslor, vänta på sin tur, kunna dela med sig och empati.

 

Formulera tydliga mål och förväntade effekter av valt projekt/tema


 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
 • Lpfö 18
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,


Vi vill ge barnen en förståelse för hur vi är mot varandra och hur det kan bidra till en gemenskap och kompisar. Vi vill ge dem en förståelse för hur vi agerar i en konflikt ger en konsekvens och en känsla hos de barnen som är delaktiga. Vi vill ge barnen redskap och kunna sätta ord på sina känslor så att de kan förklara hur de känner i olika situationer. Vi vill ge barnen en förståelse för hur samspel kan främja vänskap och hjälpsamhet. Utveckling sker när vi respekterar varandra och lyssnar in varandras tankar och åsikter och får en förståelse för att vi har både rättigheter och skyldigheter jämte mot varandra. 

 

 

Detta behöver vi göra för att skapa förutsättningar för lärandet av projekt/tema

Vi erbjuder material och lekar som främjar ett samspel mellan barnen. Det ska samtidigt vara lustfyllt och skapa en nyfikenhet hos barnen och en vilja att delta i leken. Vi främjar samspel mellan barnen genom att prata och visa på olika känslor och humör och ge barnen redskap i hur vi kan säga stopp till varandra om vi inte vill. Vi ger barnen redskap i form av olika språk som ex TAKK och bildstöd i hur vi kan tala om för varandra hur vi känner och att alla barn ska få de redskap de behöver för att kunna kommunicera. 

Vi ändrar om i våra lärmiljöer där den innehåller många möjligheter till samspel i olika former ex. rollekar. Vi bygger upp lärmiljön så att det finns många ställen att gå till och en möjlighet att samspela på flera ställen och möjliggör att gruppen delas upp i flera små grupper. 
Vi läser böcker om olika känslor och tittar på filmer. Vi samtalar och visar bilder. Vi är närvarande pedagoger i barnen lek och vägleder och stöttar dem. 
Vi vill visa på respekt och hänsyn som en del i det främjande arbetet. 
Vi delar in barnen i mindre grupper för att ge dem möjlighet till att samspela i det lilla. Vi har olika grupper så att olika barn får möjlighet att samspela med varandra.  

Uppföljning sker i reflektion och analys verktyget 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: