Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA

Skapad 2020-01-17 10:13 i Vallmon förskola Flen
Förskola
"Utbildningen ska ta tillvara barnens nyfikenhet samt utmana och stimulera deras intresse för och kunskaper om natur, samhälle och teknik. Utbildningen ska ge varje barn möjligheter att utforska, ställa frågor och samtala om företelser och samband i omvärld och på så sätt utmana och stimulera deras intresse för hälsa och välbefinnande samt för hållbar utveckling".

Innehåll

Datum: 2020-01-17

Ansvarig för aktiviteten: De utbildade för lådan

Vilken grupp den berör: Med fokus på 4-5år men de yngre får ta del av vattenaktiviteter som passar för deras ålder.

Material som behövs: NTA-låda med tema vatten. Annat material som är tex är anpassad för ösa och hällalekar. 

Nulägesbeskrivning: Då vi är ålagda att jobba med NTA så vill vi därför lägga fokus på vatten som ska följa en röd tråd från de yngre till de äldre barnen på förskolan. Avdelningsvis jobbar vi efter egen takt med lådan och olika vattenaktiviteter. 

Beskrivning av aktivitet med ett syfte: 1-2 ggr/månaden kommer vi ha en planerad aktivitet med NTA-lådan och planerade vattenlekar för de yngre. Vi har en på varje avdelning som får utöva NTA-lådan. Planeringen inför veckans arbete med vatten sker på vår reflektion. Syftet med NTA och fokus på vatten är för att barnen ska få utforska med olika experiment hur vatten fungerar. Vi vill också att barnen ska få träna på att ställa egna hypoteser och hjälpa varandra att förstå vad som händer.

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: