Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genreskrivning inför NP

Skapad 2020-01-17 10:19 i Vikingaskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområdet behandlar genrer och målet är att fördjupa kunskaperna kring hur man skriver texter i olika genrer.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här arbetet kommer du få lära känna ett antal olika texttyper som brukar förekomma på nationella proven i åk 9. Du kommer få läsa och analysera samt skriva texter inom olika genrer med fokus på åsiktstexter.

Innehåll

Mål för elev

Du ska bli bättre på att skriva, läsa och förstå texter i olika genrer (berättande och beskrivande texter och sakprosatexter) och du ska veta vad som är typiskt för de olika texttyperna. Du ska utveckla din förmåga att läsa olika sorters texter samt bli bättre på att använda skiljetecken och skrivregler.

Innehåll

Arbetsområdet behandlar genreskrivning och läsning i svenska & svenska som andraspråk.

Genomförande

Under arbetsområdets gång kommer du att läsa och analysera texter inom olika genrer, med fokus på åsiktstexter. Du kommer också få producera egna texter inom vissa av de genrer vi arbetar med. 

Redovisning

Du visar att du kan analysera olika texter genom att vara med och diskutera det du har läst, både skriftligt och muntligt. Du visar att du behärskar grundläggande skrivregler (skiljetecken, skrivregler och språkförbättring). Du skriver egna texter där du visar att du behärskar de grundläggande skrivreglerna samt känner till vad som är genretypiska drag hos olika texter, med fokus på åsiktstexter.

 

Matriser

Sv SvA
7-9 Svenska

Ingen nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samtala
Bedömningen avser elevens förmåga att samtala och diskutera
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.
Eleven kan samtala om och diskutera varierande ämnen genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Skriva
Bedömningen avser elevens förmåga att skriva
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Läsa
Bedömningen avser elevens förmåga att läsa
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag. Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: