Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

ÅLDER

Skapad 2020-01-17 10:25 i Brogetorp förskola Flen
Förskola
I december 2020 lär barnen på förskolan Brogetorp av varandra i olika åldrar, så att de får en förståelse och respekt för varandras utveckling.

Innehåll

Datum: 2020-01-17

Ansvariga för aktiviteterna: Alla pedagoger

Grupp: Alla barn på förskolan

Nulägesbeskrivning: Vi ser att barnen ibland leker över åldersgränserna men att de ibland vill leka med jämnåriga. Vissa av de äldre barnen hjälper gärna de yngre i olika situationer. 

 

 • barnen är dagligen indelade i olika grupper, ibland i grupper med barn i sin egen ålder och ibland i grupper med yngre eller äldre barn. 
 • Vi tänker på när vi planerar olika aktiviteter att dela in barnen i både åldersheterogena- och åldershomogena grupper beroende på aktivitet.
 • Vi uppmuntrar barnen och ger dem positiv bekräftelse när de hjälper varandra. 
 • Vi uppmuntrar barnen på Granen och Regnbågen att hjälpa de yngre barnen på Blåklinten. 
 • En dag i veckan har vi Verkstán gemensamt, då några barn från varje avdelning får leka tillsammans, både stora och små.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • samverka i arbetet med aktiva åtgärder för att förebygga diskriminering och kränkande behandling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: