Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fredagsshow

Skapad 2020-01-17 10:50 i Blackebergsskolan Stockholm Grundskolor
Fredagsshow på fritids. Elever uppträder med egenvalda nummer inför sina kamrater.
Grundskola F – 3
En fredag varje månad har vi fredagsshow. Eleverna får på förhand anmäla sig samt vad de vill uppträda med för nummer. De elever som inte uppträder fungerar som publik.

Innehåll

Syfte:

Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt.

Under förberedelserna till varje show ges eleverna möjlighet att träna avskilt med de hjälpmedel (till exempel iPad med tillgång till musik via YouTube eller Spotify) de behöver. Dessa förberedelser äger rum under ca två veckors tid. Dessutom kommer ansvarig pedagog att titta på deras nummer någon/några gånger under repetitionerna. Varje nummer får vara ca tre minuter långt. Dessutom kommer en eller två elever att kunna anmäla sig till att vara konferencier till varje tillfälle. 

Inför varje Fredagsshow pratar ansvarig pedagog med eleverna om vikten att vara uppmärksam och välvillig publik, eftersom de uppträdande är i en mycket utsatt position. Vikten av positiv feedback understryks vid varje tillfälle.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och uttrycka sig genom olika estetiska uttrycksformer,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: