Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barnkonventionen och minoriteter

Skapad 2020-01-17 10:52 i Holstagårdsskolan Helsingborg
Detta är ett arbetsområde som i en inledning diskuterar barnets sociala miljö samt olika samlevnadsformer. Vi diskuterar även vilka rättigheter och skyldigheter man har i samhället. Vi kommer under senare delen av perioden att landa i de mänskliga rättigheterna med störst fokus på FN:s Barnkonvention.
Grundskola 4 Samhällskunskap
Arbetsområdet kommer att introduceras med elevnära diskussioner kring barns rättigheter och minoriteter i Sverige

För att alla på vår jord ska få ett bra, rättvist och värdefullt liv beslutade FN 1948 att införa de Mänskliga rättigheterna. 1989 kompletterades de med Barnkonventionen som ska garantera att barn inte utsätts för kränkningar, våld eller annan illa behandling samt ger dem rättighet till frihet, trygghet och andra viktiga värden.

Vi ska under en period arbeta med dessa viktiga rättigheter! Ni ska få lyssna till lärarledda genomgångar, läsa texter och ha gruppdiskussioner.

Innehåll

Mål med arbetsområdet:

Att veta vad Barnkonventionens artiklar innebär. 
Att få se och jämföra skillnader i levnadsvillkor för barn i Sverige och i olika delar av världen.
Att utveckla din förmåga att lyssna, delta i diskussioner och föra samtalet vidare.
Att du ska få träna på att argumentera och stå för dina åsikter.

Hur vi ska arbeta:

Du kommer att få lärarledda genomgångar.
Du kommer att få delta i diskussioner.
Du kommer att få göra Värderingsövningar för att ta ställning till vad du själv tycker i olika frågor.
Du kommer att få läsa texter.

Detta kommer att bedömas:

Hur du kan resonera kring Barnkonventionens innehåll. 
Din aktivitet och bidrag i de diskussioner vi har.

Så här kommer bedömningen att ske:

Du kommer att få skriva en argumenterande text där du tar ställning och resonerar kring Barnkonventionens innehåll, vilken artiklar du tycker är viktigast och varför. 
Bedömning kommer att ske under diskussioner i mindre och större grupp men också genom en skriftlig uppgift.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera och kritiskt granska lokala, nationella och globala samhällsfrågor ur olika perspektiv,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Barns rättigheter

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Resonera
Eleven kan ännu inte värdera och uttrycka olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med resonemang och argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument.
Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underyggda argument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: