Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik åk 9

Skapad 2020-01-17 11:03 i Adolfsbergsskolan Knivsta
Grundskola F
Fysik åk 9 tar upp energi, ellära, magnetism samt atom och kärnfysik. Perioden är vecka 47-7 med jullov mitt i perioden. Bedömning sker på lektion, laborationer, skriftliga inlämningar samt läxförhör. Vecka 51 - läxförhör samt inlämning av laborationsrapport. Vecka 7 - skriftlig inlämning av energiarbete. Veckoplanering samt koppling till läroplanen se nedan.

Innehåll

Fysik åk 9

 

Områden vi går igenom i åk 9

·         Energi

·         Ellära och Magnetism

·         Atom och kärnfysik

Syfte/Förmågor du kommer utveckla

Genom undervisningen i fysik ska du ges förutsättningar att utveckla din:

·         Förmåga att använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som energi, miljö, hälsa och samhälle. (Resonemang och kommunikation)

·         Förmåga att genomföra systematiska undersökningar i fysik. (Laborationer)

·         Förmåga att använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i samhället, naturen och inuti människan. (Begrepp)

Bedömning

·         Din förmåga att tydligt muntligt och skriftligt redovisa din kunskap och din förståelse inom området.

·         Din förmåga att reflektera och delta i resonemang kring områdets olika delar.

·         Din förmåga att kunna arbeta undersökande och systematiskt med flera olika metoder samt redovisa dem så att man kan förstå hur du har gjort.

Arbetssätt

·         Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att ha laborationer i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer att skriftliga uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·         Vi kommer källkritiskt titta på samt värdera olika typer av information för att kunna ta ställning i frågor som rör kemi, hälsa och hållbar utveckling.

Bedömningsunderlag

1.       Skriftlig hemuppgift

2.       Läxförhör

3.       Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna.

4.       Laborationer (praktisk och skriftlig del).

 

Veckoplanering Fysik åk 9

 

V.

sid

Lektion

Laboration

47

 

ENERGI 

 
 

142-149

Energiprincipen Energikvalité

 
 

 

Olika sorters energi

 

 48

150-153

Energiomvandlingar

 

 

 

Arbete Effekt

 

 

 

 

Pendelrörelse

 49

 

Räkneuppgift Arbete Effekt

 

 

 

Instuderingsfrågor Energi Arbete Effekt

 

 

 

 

Energimängd

 50

 

Skriva rapport Pendelrörelse

 

 

 

 

 

 

 

   

51

 

Läxförhör Energi Arbete  Effekt

 

 

 

 

Jullov

 

 

   

 

Repetition av Energi Arbete och Effekt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

154-157

Start arbete Människans energiförbrukning

 

 

176-177

Turbin Generator Transformator

 

 

196-200

Radioaktivitet Strålning Fission Kärnkraft

Elektrisk krets

 

 

   

166-171

Spänning Ström

 

 

175

Resistans Effekt

 

 

 

 

Planeringslab

5

172-174

Magnetism Magnetfält

 

 

174

Elektromagnet

Lab

 

 

 

 

6

 

Repetition och arbete med hemuppgift

 

7

 

Inlämning av hemuppgift energiförbrukning

 

 

 

 

NP uppgift

 

Kopplingar till läroplanen Lgr 11

 

Fysiken i naturen och samhället

 

·         Fysikaliska modeller för att beskriva och förklara uppkomsten av partikelstrålning och elektromagnetisk strålning samt strålningens påverkan på levande organismer. Hur olika typer av strålning kan användas i modern teknik, till exempel inom sjukvård och informationsteknik.

·         Aktuella samhällsfrågor som rör fysik.

 

 

Fysiken och vardagslivet

·         Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.

  • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.

 

Fysikens metoder och arbetssätt

·         Systematiska undersökningar. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.

·         Analysmetoder, identifikation av ämnen.

·         Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.

·         Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.

·         Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik.

 

 

Uppgifter

  • Enskilt energiarbete

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: