👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Terminsplanering år 8

Skapad 2020-01-17 11:04 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Slöjd
Den här terminen kommer ni att arbeta med ett valfritt eget projekt Ni har möjlighet att arbeta med något större projekt som tar hela terminen eller flera små. Jag vill att ni väljer ett projekt där ni verkligen kan visa mig vad ni kan och utmana er själva. Vi kommer också att ha undervisning om materiallära där ni kommer att få kännedom om olika textila materials egenskaper och vad de används till.

Innehåll

 

  

Syfte

- Att genomföra olika slöjdprojekt från idé till färdig produkt

-Att arbeta med olika textila tekniker och material

- Att skapa egna projekt och kanske arbeta med egna konstruktioner.

-Att följa arbetsbeskrivningar

Period

Hela terminen

Arbetssätt

- Introduktion

-Idéarbete, planering

- Praktiskt arbete varvas med genomgångar

- Föreläsningar

- Utvärdering, reflektion

Bedömning

-Idéarbete

-Skiss och idéarbete

-Arbetsprocessen

-Hur redskap och maskiner används

-Framställning

Utvärdering, reflektion

 

 

Terminsplanering vt 2021 åk 8

 

V3

Introduktion till terminens arbete.

Enskilda framåtsyftande samtal.

V4

Planering av terminsarbetet

V5

Praktiskt arbete

V6

Praktiskt arbete

V7

Praktiskt arbete

V8

Föreläsning textila material

V9

Sportlov

V10

Praktiskt arbete

V11

Utvärdering inför utvecklingssamtal.

Enskilda samtal.

V12

Praktiskt arbete

V13

Praktiskt arbete

V14

Praktiskt arbete

V15

Påsklov

V16

Praktiskt arbete

V17

Praktiskt arbete

V18

Praktiskt arbete

V19

Praktiskt arbete

V20

Praktiskt arbete

V22

Praktiskt arbete

V22

Slutförande

V23

Utvärdering

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Mode och trender, vad dessa uttryck signalerar och hur de påverkar individen.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjdmatris 7-9

Slöjd 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Enkelt genomarbetat utifrån instruktioner
Utvecklat och relativt väl genomarbetat utifrån delvis egna initiativ
Välutvecklat och väl genomarbetat utifrån egna initiativ
Använda verktyg, redskap och maskiner
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett ändamålsenligt sätt
På ett ändamålsenligt sätt med precision
Utveckla idéer
Bidrar till att utveckla idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Välja handlingsalternativ
Bidrar till att välja handlingsalternativ
Väljer egna handlingsalternativ som kräver bearbetning
Väljer egna handlingsalternativ som leder framåt
Bedöma och analysera arbetet
Enkla omdömen som visar på enkla samband mellan utfört arbete och resultat
Utvecklade omdömen med slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat
Välutvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat