👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Träna på att läsa och skriva olika texter

Skapad 2020-01-17 11:31 i Gustavslundsskolan Helsingborg
Det här är en planering som handlar om att läsa och skriva olika texter.
Grundskola 9 Svenska
V. 2-12 Vi kommer att läsa och skriva olika sorts texter, göra sammanfattningar och referat, samt gå igenom olika texttyper och göra olika skrivuppgifter som träning inför bl a nationella provet.

Innehåll

Syfte - förmågor från kursplanen:

 

Sv 

Din förmåga att formulera dig i skrift.

Din förmåga att läsa och analysera faktatext

Din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

 

- I läsning av noveller, artiklar, faktatext, visar du att du kan läsa, förstå, analysera och resonera kring budskap, genom att använda lässtrategier.

- Du visar även att du kan göra utvecklade sammanfattningar av innehållet, genom att göra sammanfattningar och referat.

- I olika skrivuppgifter, visar du att du kan formulera dig med anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

 

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

Din förmåga att formulera dig i skrift.

Din förmåga att läsa och analysera faktatext

Din förmåga att urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer.

Du får feedback dels i matris (referatet), dels genom kommentarer i kommentarsfältet här nedan i den pedagogiska planeringen.

 Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

-Vi tränar läsning av skönlitteratur och faktatext, och går igenom vilka lässtrategier vi kan använda.

-Vi går igenom och tränar på hur man skriver sammanfattning och referat.

-Vi läser och går igenom hur vi skriver olika texttyper, t ex novell (gestaltningar, miljö- och personbeskrivning, dialog), debattartikel, reportage, resonerande text.

-Vi tränar språkriktighet.

Kopplingar till läroplanen

  • Syfte
  • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
    Sv
  • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
    Sv
  • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
    Sv

Matriser

Sv
Referat

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hantera källor
Referera: citat och referatmarkörer Källhänvisning
Eleven använder enstaka källor och refererar med citat och källhänvisning på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven använder flera källor och refererar med citat och källhänvisning på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven använder ett urval av källor och refererar med citat och källhänvisning på ett väl fungerande sätt.
Struktur:
stycken inledning avslutning textbindning
Referatet har en i huvudsak fungerande struktur där texten i huvudsak är sammanhängande och begriplig.
Referatet har en relativt väl fungerande struktur genom tydlig styckeindelning.
Referatet har en väl fungerande struktur genom konsekvent bruk av styckeindelning.
Textbindning
Sambandsord
Eleven använder enkel textbindning så en viss koppling mellan inledning, stycken och avslutning finns samt mellan meningar inom stycken.
Eleven använder utvecklad textbindning mellan inledning, stycken och avslutning som gör det lätt att följa med i fakta.
Eleven använder välutvecklad textbindning så inga luckor uteblir och inledning, stycken och avslutning hänger ihop och som gör det lätt att följa med i fakta.
Språk och stil:
ordval
Ordvalet är enkelt och eleven använder citat och enkla referatmarkörer och som säger och skriver.
Ordvalet är varierat och passar en sammanställning och eleven använder citat och utvecklade referatmarkörer som diskuterar och anser
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt och passar väl i en sammanställning och eleven använder citat och välutvecklade referatmarkörer som påpekar och understryker.
Saklighet
Ditt referat är gjort på ett i huvudsak fungerande sätt så beskrivningar och förklaringar uttrycks i viss mån sakligt.
Ditt referat är gjort på ett relativt väl fungerande sätt så beskrivningar och förklaringar uttrycks relativt sakligt och formellt.
Ditt referat är gjort på ett väl fungerande sätt så beskrivningar och förklaringar uttrycks sakligt och formellt.
meningsbyggnad
Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak.
Meningsbyggnaden är varierad och relativt väl fungerande.
Meningsbyggnaden är varierad, träffsäker och väl fungerande.
stavning och skiljetecken
Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer relativt väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
Eleven följer väl skriftspråkets normer för skiljetecken och stavning.
tempus
Tempus fungerar i huvudsak, d v s blandas ibland.
Tempus fungerar relativt väl.
Tempus fungerar väl