Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IDH: Nätspel, redskapsgymnastik och friluftsliv v.4-10

Skapad 2020-01-17 11:32 i Ytterbyskolan Kungälv
Grundskola F Idrott och hälsa
Volleyboll, badminton, romerska ringar, plintar, trampett. I idrottshallen kommer vi att arbeta med redskapsgymnastik och nätspel och parallellt med det kommer vi att arbeta teoretiskt med att planera för friluftsliv de närmaste veckorna.

Innehåll

NÄTSPEL OCH REDSKAPSGYMNASTIK

 

CENTRALT INNEHÅLL

  • Komplexa rörelser i lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.

  • Digitala och andra verktyg för att planera, genomföra och värdera rörelseaktiviteter.

 

KUNSKAPSKRAV

Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till väl till aktiviteten och sammanhanget.

 

BEDÖMNING:

 

Sker löpande under lektionstid samt filmning av era 3 bästa redskapsövningar.

 

PLANERING TEORI FRILUFTSLIV:

 

CENTRALT INNEHÅLL:

  • Hur olika friluftslivsaktiviteter kan planeras, organiseras och genomföras.

  • Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.

  • Kulturella traditioner i samband med friluftsliv och utevistelse.

  • Badvett och säkerhet vid vatten vintertid. Hantering av nödsituationer i och vid vatten med alternativa hjälpredskap, enligt principen för förlängda armen.

KUNSKAPSKRAV:

Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler. Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.

 

BEDÖMNING:

 

Skriftligt arbete.

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: