👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vår spännande teknik

Skapad 2020-01-17 12:01 i Raus Planterings skola Helsingborg
Teknik åk 1
Grundskola 1 Teknik
Vad är teknik? Vad finns det för teknik i ett rum, ett kök och i klassrummet? I detta temat kommer vi att lära oss om varför människan skapat teknik och hur det gömmer sig både i skolan och hemma.

Innehåll

 De stora frågorna

 • Vad är teknik?
 • Varför behöver vi teknik?
 • Var finns tekniken runtomkring oss i vår vardag?

Mål att arbeta mot 

 • Hitta teknik i vår vardag. I ett rum, i köket och i klassrummet.
 • Lära oss om teknikens arbetssätt - att göra på riktigt.
 • Se hur teknik härmar naturen.
 • Programmera blue bots. 

Så här arbetar vi för att nå målen

 • Vi kommer att se korta filmklipp.
 • Diskutera om teknik och tekniska lösningar.
 • Vi kommer att programmera med hjälp av våra blue bots.

Vilka förmågor kommer vi att arbeta med?

 • Analysförmågan. Du kommer att få öva på att se samband mellan olika tekniska lösningar och deras funktion. Du kommer även att få öva på att redogöra för sambandet mellan tekniska uppfinningar i ditt hem och i skolan.
  Kommunikativa förmågan. Du kommer att få berätta, muntligt och skriftligt, för dina kamrater och lärare så att de förstår vad du menar. Begreppsförmågan. Du kommer att få visa att du kan använda några tekniska begrepp och veta vad de betyder.
 • Metakognitiva förmåga. Du kommer att få pröva och ompröva dina kunskaper allt eftersom du lär dig mer om ämnet och tekniken i din vardag.

 

Vad ska bedömas?

 • Följa en beskrivning.
 • Känna till några föremål i vardagen och hur de är anpassade efter människans behov.
 • Känna till hur några föremål i vardagen har förändrats över tid.
 • Känna till några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
 • Enkel programmering med hjälp av blue bots. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • identifiera problem och behov som kan lösas med teknik och utarbeta förslag till lösningar,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Säkerhet vid teknikanvändning, till exempel när man hanterar elektricitet och använder olika tjänster via internet.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3