Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA- förändringar

Skapad 2020-01-17 12:24 i Trönö skola Söderhamn
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)
Vilket är det snabbaste sättet att smälta en isbit?

Hur kan man dela upp en blandning av vatten och grus?

Vad är en gas?

Det är några exempel på frågor som vi kommer att arbeta med i NTA- temat Förändringar. Du kommer att få göra uppdrag tillsammans med en kompis där ni utifrån förutsägelser och undersökningar får fram resultat som ni dokumenterar på olika sätt, i bild och text. Våra gemensamma samtal kring uppdragen sammanfattar det vi lärt oss.

Innehåll

Ord och begrepp i temat Förändringar:

I arbetet med NTA- temat Förändringar kommer du att träna på att förstå och använda dig av följande ord och begrepp:

förändring, fast ämne, vätska, smälta, frysa, avdunsta, kondenseras, gas, blandning, lösning, separera, filtrera och kemisk reaktion.

 

Så här ska vi arbeta för att du ska nå målen:

 • Vi inleder varje uppdrag tillsammans i klassen genom att prata om det vi ska göra.
 • Du arbetar med uppdragen tillsammans med en kompis.
 • Ni gör först en förutsägelse där ni diskuterar vad ni tror att resultatet ska visa.
 • Ni gör därefter en undersökning utifrån en bestämd arbetsgång.
 • Vid undersökningen får ni ett resultat som ni dokumenterar på olika sätt, i text, bild, diagram osv.
 • Vi avslutar uppdraget tillsammans genom att prata om era förutsägelser och de resultat ni fick. Vi gör en gemensam sammanfattning. 
  Vad trodde du? Vad har du upptäckt? Vad har du lärt dig?

Det här ska du kunna:

 

 • ge exempel på vad som är typiskt för vatten och luft och jämföra med vad du själv ser i vardagen.
 • dela upp innehållet i lösningar och blandningar på enkla sätt.
 • göra enkla undersökningar med hjälp av tydliga instruktioner.
 • jämföra dina och andras resultat av undersökningar.
 • visa och berätta om dina undersökningar på olika sätt. Du använder det när du diskuterar.

 

Så här visar du att du nått målen:

 • Du gör förutsägelser vid de olika uppdragen.
 • Du utför uppdragen utifrån de anvisningar som ges, för att få fram ett resultat.
 • Du jämför resultaten med dina förutsägelser.
 • Du dokumenterar ditt arbete på ett enkelt sätt, i bild, text, diagram m.m.
 • Du jämför dina resultat med kompisars resultat.
 • Du beskriver muntligt ditt arbete och använder då ord och begrepp som är relevanta för temat. Exempelvis förändring, fast ämne, vätska, smälta, frysa, avdunsta, kondenseras, gas, blandning, lösning, separera och filtrera.

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
  NO   3
 • Eleven kan berätta om ljus och ljud och ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
  NO   3
 • Utifrån tydliga instruktioner kan eleven utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, kraft och rörelse samt vatten och luft.
  NO   3
 • Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separerar lösningar och blandningar med enkla metoder.
  NO   3
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  NO   3

Matriser

NO
NO-matris NTA Förändringar

Kunskapskrav
På väg att nå kunskapskraven
Når kunskapskraven
Når gott och väl kunskapskraven
 • NO
 • NO
Eleven kan ge exempel på egenskaper hos vatten och luft och relatera till egna iakttagelser.
 • NO
 • NO
Eleven kan utföra fältstudier och andra typer av enkla undersökningar som handlar om naturen och människan, samt vatten och luft.
 • NO
 • NO
Eleven kan sortera några föremål utifrån olika egenskaper samt separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO
 • NO
 • NO
I det undersökande arbetet gör eleven någon jämförelse mellan egna och andras resultat.
 • NO
 • NO
Eleven dokumenterar sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: