Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrkestema

Skapad 2020-01-17 12:31 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 Svenska
Vi kommer arbeta med texter, skrivande och läsförståelse med fokus på olika yrken.

Innehåll

Nu ska vi börja med ett tema som jag kallar "YRKESTEMA" 

Här kommer ni få lära er om olika yrken samtidigt som vi lär oss: 

 • Att läsa olika typer av texter.
 • Att bearbeta texter. 
 • Ge och få respons.
 • Argumentera och samtala i olika situationer. 
 • Planera för och presentera olika saker muntligt. 
 • Berättande texter, uppbyggnad, miljö och personbeskrivningar.

Vi kommer även öva på meningsbyggnad, stor bokstav och punkt. 

Vi kommer arbeta med boken Varg - ett gratismaterial från svenskt näringsliv. Boken handlar om några barn som vill ha ett sommarjobb, detta leder till ett stort äventyr. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerade sätt.
  Sv  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll och språk och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet och kvalitet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6

Matriser

Sv
Yrkestema

Läsa med flyt, läsförståelse och texters budskap
 • Sv  4-6   Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

Bearbeta texter och ge respons
 • Sv  4-6   Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

Skriva meningar med stor bokstav och punkt. Du skriver för hand och på dator.
 • Sv  4-6   Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
 • Sv  4-6   Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

Muntligt presentera samt argumentera i olika samtalssituationer.
 • Sv  4-6   Att argumentera i olika samtalssituationer och beslutsprocesser.
 • Sv  4-6   Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

Berättande texter - hur de är uppbyggda. Miljö och personbeskrivningar. Kombinera text och bild i en tidningsartikel.
 • Sv  4-6   Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
 • Sv  4-6   Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper

Studieteknik, hur lär vi oss?
 • Sv  4-6   Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
Insats krävs
Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: