Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritids- Rollek

Skapad 2020-01-17 12:37 i Väskolan Kristianstad
Grundskola F
Vi tränar tillsammans på att leka rollek och lär oss om samhället. Vi leker sjukhus, utryckning, restaurang mm.

Innehåll

Varje gång vi har rollek samlas vi innan för att prata om hur det går till på exempelvis ett sjukhus; vilka som arbetar där och varför man kan vara på ett sjukhus. Eleverna får lära sig ord och begrepp som hör till området. Vi delar upp oss i olika roller och leker ett tag innan vi samlas igenom för att tillsammans reflektera hur det gick i leken. 

Syfte: Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek. I undervisningen ska eleverna genom leken ges möjlighet att bearbeta intryck, pröva sin identitet, utveckla kreativitet samt sin förmåga att samarbeta och kommunicera. Vidare ska undervisningen bidra till att utveckla elevernas intresse för och kunskaper om natur, teknik och samhälle genom att ge dem möjligheter att utforska, ställa frågor kring och samtala om företeelser. 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
    Gr lgr11  -
  • Olika sätt att utforska företeelser och samband i natur, teknik och samhälle, till exempel genom samtal, studiebesök och digitala medier. Hur företeelser och samband kan beskrivas, till exempel med ord och bilder.
    Gr lgr11  -
  • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
    Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: