Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Världsdelarna

Skapad 2020-01-17 12:44 i Trönö skola Söderhamn
Grundskola F – 3 SO (år 1-3)
Du kommer att få arbeta och lära dig om världsdelarna, världshaven och väderstrecken.

Innehåll

 

Det här ska vi lära oss:

 • Vilka våra världsdelar är samt deras lägen på jordgloben
 • Namnen på världshaven samt deras lägen på jordgloben 
 • Vilka vår väderstreck är samt hur de förhåller sig mot varandra och jordgloben. 

Så här ska vi jobba:

 •  Se filmer 
 • Undersöka kartor 
 • Läsa texter
 • Samtala och diskutera i grupper och i klassen 
 • Skriva egna enkla texter om ett land och redovisa

 

Bedömning:

Vi kommer bedöma din förmåga att:

 • känna igen och veta namnen på världsdelarna
 • känna igen kontinenterna och världshavens lägen på jordgloben
 • namnge vädersträcken samt förklara hur de förhåller sig till varandra
 • känna igen var Sverige ligger samt två andra länder som är av intresse för dig

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  SO
 • Centralt innehåll
 • Jordgloben. Kontinenternas och världshavens lägen på jordgloben. Namn och läge på världsdelarna samt på länder och platser som är betydelsefulla för eleven.
  SO  1-3
 • Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor över till exempel närområdet och skolvägar, såväl med som utan digitala verktyg. Storleksrelationer och väderstreck samt rumsliga begrepp, till exempel plats, läge och gräns.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör enkla undersökningar av omvärlden, och kan då använda karta, jordglob, väderstreck och rumsliga begrepp för att återge namn och beskriva lägen och storleksrelationer på världsdelarna och andra för eleven betydelsefulla platser och länder.
  SO   3

Matriser

SO
Världsdelarna

Världsdelar och kontinenter

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Antal och namn
Eleven vet att det finns 7 världsdelar samt deras namn. Den känner även till att vi har 6 kontinenter.
Eleven kan även på engelska känna igen världsdelarna. Den vet också namnen på de sex kontinenterna.
Läge
Eleven kan plasera ut världsdelarna på en karta.
Förutom att plasera ut världsdelarna så kan eleven även berätta något som är typiskt för världsdelarna t.ex klimat.

Världshaven

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Namnge och läge
Eleven kan namnge de tre största haven samt plasera ut dem på en karta. Den känner även igen Medelhavet och kan plasera ut det.
Eleven har mer kunskap kring dessa hav och kan berätta lite vad som kännertecknar dessa hav.

Länder och platser som är betydelsefylla för eleven

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Länder och platser som är betydelsefylla för eleven
Eleven kan på kartan peka ut vart Sverige ligger samt två andra länder eller platser som är betydelsefulla för eleven.
Eleven kan förutom att plasera ut också berätta några kännetecknande fakta om dessa ställen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: