Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering VT-20, leksaksgruppen, teknik

Skapad 2020-01-17 12:50 i Gemensamt LiCa förskolor LiCa förskolor
Förskola
Vi vill utmana barnen och få dem att använda teknik på ett sätt som de annars inte gör. Många av barnen är intresserade av att bygga med olika material och detta vill vi ta tillvara på och vidareutveckla. Vi kommer också i vårt arbete försöka få in mer digital teknik som ett komplement till vårt andra arbete.

Innehåll

Syfte 

Vi vill att barnen ska få möjlighet att uppleva och arbeta med olika teknik både på ett analogt och digitalt plan. Vill också att barnen får arbeta med den digitala tekniken på ett annat sätt än hur de kanske gör hemma. Eftersom barnkonventionen blir lag i januari 2020 så kommer vi att använda oss av kompisböckerna, ett material som bygger på barnkonventionen, i vårt arbete i grupperna.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • intresserar sig för och ställer frågor om olika byggtekniker
 • utmanar sig när de använder sig av vårt byggmaterial och kanske upptäcker och vågar prova på nya byggmaterial
 • använder sig av den digitala tekniken på avdelning på nya sätt.

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Vi kommer att se till barnens intresse och plocka upp det när vi planerar våra olika aktiviteter. Vi vill introducera lite nya byggmaterial och försöka vidareutveckla det material och de tekniker som barnen använder sig av idag. Genom att plocka in olika digitala hjälpmedel i vårt arbete vill vi utmana barnen och få dem att upptäcka nya sätt att använda digital teknik.

Förutsättningar - Vi kommer att arbeta med detta under vårterminen främst på vår grupptid på torsdagar inomhus men även utomhus på tex onsdagar. Barnen i gruppen är i åldrarna 3 till 4 år. Ansvarig för gruppen är Jessica och delvis Zanna.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? Observationer, iPad, film, text.

Vad ska vi dokumentera? Barnens tankar och reflektioner som vi sedan plockar upp och arbetar vidare med i barngruppen.

Förberedelser - Vilket material behövs? Olika byggmaterial och digitala hjälpmedel så som iPad, webbägg, smartboard mm.

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: