Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sagotema åk 4

Skapad 2020-01-17 12:53 i Lagmansskolan Mjölby
Grundskola 4 Svenska som andraspråk Svenska
I en magisk värld sker underliga ting, följ med så får du se.

Innehåll

                        

Målet med undervisningen

Målet är att eleverna ska få en inblick i vad en saga är, vad som är typiskt för en saga och hur man kan skriva en egen saga.

Målet är även att väcka kreativitet och fantasi samt ge eleverna möjlighet att skriva och skapa sitt eget alster.

Vi tränar även handstil, punkt, stor bokstav och andra enklare skriv- och stavningsregler.

 

Så här ska vi arbeta

 

Vi läser flera klassiska sagor i helklass.

Vi har en genomgång om vad en saga är och vad som är typiskt för en saga.

Vi arbetar i helklass men även enskilt med vad sagor brukar innehålla efter en matris.

Vi arbetar i helklass med att skriva en gemensam saga, vi använder oss då av storbild/vit duk så alla kan följa med.

Eleverna får under ett par lektioner tillfälle att själva skapa sin egen saga som ska tillägnas ett yngre barn som de känner eller känner till.

Eleverna får redovisa sina sagor i små grupper.

 

Det här ska bedömas

Elevens saga och muntliga framställning av denna kommer att bedömas utifrån de kunskapskrav som finns framtagna längre ner på denna sida.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Berättande texters budskap, språkliga drag och typiska uppbyggnad med parallellhandling och tillbakablickar, miljö- och personbeskrivningar samt dialoger.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Eleven kan samtala om bekanta ämnen genom att ställa frågor och framföra egna åsikter på ett sätt som till viss del upprätthåller samtalet.
  Sv  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: