Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Med Tripp och Trapp på Luffen!

Skapad 2020-01-17 12:58 i Myggenäs förskola Tjörn
Förskola
På våran ”Luffen” följer Tripp och Trapp med ut i naturen och har naturvetenskap med oss på våra upptäcktsfärder!

Innehåll

Syfte och bakgrund:

Barnen på avdelning Koltrasten har ett stort intresse för naturen och är mycket positiva till att gå på luffen och leka och upptäcka saker i skogen. Vi ser en positiv effekt av att ha med oss Tripp och Trapp på våra upptäcktsfärder i skogen och vårt närområde. Barnen får hjälpa Tripp och Trapp med frågor och uppgifter som de ger barnen.
Då UR har tagit fram ett roligt och intressant material med figurerna Tripp och Trapp, där det finns både en app och filmer på UR play, som barnen tycker om, så har vi valt att väva in det materialet i vårt arbete om naturvetenskap.

Mål:

Vårt mål är att barnen ska få en förståelse för sin omvärld, av sig själva och deras egen roll i samhället och naturen.  Då utforskande, nyfikenhet och lust att leka och lära är grunden till utbildning har vi valt att utgå från barnens intresse för Tripp och Trapp. 

Detta ger barnen naturvetenskap på ett lustfyllt sätt och barnen blir stimulerade till att våga tala inför sina kompisar och pedagoger. Vi får då även lättare att ta tillvara på barnens tankar och idéer och detta skapar en mångfald i lärandet.

Undervisning:

Vi ska på våra utflykter på tisdag-luffen ta med oss Tripp och Trapp.

Vi kommer att utgå mycket efter barnens intressen för det som de upptäcker i naturen och det de är nyfikna på.

Vi kommer att titta på naturens kretslopp.

Vi kommer att prata om djur som vi har i vår egen natur.

Vi kommer att följa upp vårt tidigare arbete med knoppar då barnen fortfarande tycker att det är spännande.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: