Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2020-01-17 13:00 i Fröknegårdskolan Kristianstad
Grundsärskola 7 Matematik
Arbetet ska handla om vinklar, omkrets, area och skala. Dessutom ska du kunna problemlösning samt beskriva begrepp som tillhör området.

Innehåll

Lärandemål: 

Du ska kunna förstora och förminska.
Du ska kunna använda begrepp som hör till området
Du ska känna igen trubbig, spetsig och rät vinkel
Du ska kunna mäta, rita och uppskatta vinklar
Du ska kunna konstruera olika geometriska figurer

 

Du ska kunna räkna ut omkrets hos vanliga geometriska figurer

Du ska kunna räkna ut arean hos vanliga geometriska figurer

Du ska kunna använda skala i vardagliga situationer.

 

Begrepp:

 

Vinkel, vinkelsumma,spetsig vinkel, trubbig vinkel, rät vinkel, triangel, längd, bredd, rektangel, kvadrat, omkrets, cirkel, diameter, area, skala

 

Veckoplanering:

 

Vecka

Pass 1

Pass 2

Pass 3

Pass 4

Uppgifter

Aktiviteter

50

Enhetsomvandlingar

         

51

Skala och vinklar

     

Kunna trubbig, spetsig, rät vinkel & Vinkelsumma och använda gradskiva. 

 
             

2

Utgår

Utgår

Vinklar

Vinklar

 

http://www.matteva.fi/geometri/uppskattavinkel.html#uppgift

3

Vinklar

Vinklar

Vinklar

Para ihop begrepp

 

Laboration: bevisa vinkelsumma s. 218

4

Omkrets

Bedömning 

Känna igen trubbig, spetsig och rät vinkel

Mäta, rita och uppskatta vinklar

Beräkna vinkelsummor

Omkrets

Omkrets

 

Omkretsen av en cirkel s. 225


Jämföra omkrets mellan olika figurer

5

Area

Area

Area

Area

 

“Omkrets och Area” s. 236

Räkna med flaggor

6

Area

Bedömning 

Begrepp

Area

Area

 

 

7

Repetition

Hönsgården (omkrets + area)

Bedömning

Skala

Skala

 

Rita rum och figurer

9

Komplettering / fördjupning   

10

Komplettering / fördjupning

(Studiedag onsdag)

   

 

Samverkat med eleverna i 7E 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • lösa matematiska problem,
  Ma
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  7-9
 • De geometriska objekten cirkel, kvadrat, rektangel, triangel. Hur de avbildas och beskrivs, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ma  7-9
 • Geometriska begrepp, till exempel hörn, sida, sträcka och vinkel.
  Ma  7-9
 • Proportionella samband samt enkel förstoring och förminskning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matris Geometri mål för år 9 grundsärskola

E
C
A
1
.Eleven kan medverka i att lösa problem i vardagliga situationer
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan lösa problem i vardagliga situationer på ett väl fungerande sätt
10
Eleven bidrar också till omdömen om rimlighet i egna och andras beräk ningar och lösningar
Eleven ger också enkla omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar
Eleven ger också välutvecklade omdömen om rimlighet i egna och andras beräkningar och lösningar.
11
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om matematik, i egna frågor och vid bidrag till omdömen om olika arbetsprocesser.
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamåls enligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i enkla omdömen om olika arbetsprocesser
Eleven kan använda många ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om matematik, i egna frågor och i välutvecklade omdömen om olika arbetsprocesser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: