👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden 1523-1611

Skapad 2020-01-17 13:05 i Stentägtskolan Söderhamn
Vi läser om Gustav Vasa och hur Sverige förändrades under hans tid som kung.
Grundskola 4 – 6 Historia
Vi ska arbeta med hur Gustav Vasa tar makten, hur han styr Sverige och hur hans söner, efter hans död, tar över tronen en efter en. Hur ser det ut i Sverige under Vasatiden? Vilka förändringar sker i Sverige och varför sker det förändringar? Hur har folket det under Vasatiden? Hur förändras kyrkans ställning i samhället? Varför åker vi vasaloppet, varför firar vi Sverige nationaldag 6 juni.....En gång i tiden jagades en adelsman runt i Sverige. Han var på flykt från danskarna och fick vara med om en massa spännande äventyr, han utropades till kung och beskrevs som hård och rättvis..

Innehåll

Arbetsområdet

I det här arbetsområdet kommer du att få möjlighet att utveckla kunskaper om:

 • Gustav Vasas äventyr i Dalarna
 • Gustav Vasas väg till makten
 • Reformationen
 • Hur Sverige förändrades under Gustav Vasas tid

Mål med arbetet

När vi är klara med arbetet ska du känna till:

 • Vem Gustav Vasa var.
 • Gustav Vasas äventyr i Dalarna och hur Vasaloppet kopplas till dem.
 • Hur Gustav fick makten i Sverige.
 • Reformationen och dess betydelse för Sverige.
 • Hur Gustav Vasa förändrade Sverige.
 • Betydelsefulla händelser och personer i världen under 1500-talet.

Arbetssätt:

I det här arbetsområdet kommer du att:

 • läsa i läroboken och faktatexter på internet
 • arbeta med instuderingsfrågor
 • se på filmer ( Historieätarna,historiedepartementet, Gustav Vasa tre delar och Vasanytt)
 • ha diskussioner i klassrummet.
 • dramatiseringar i små grupper
 • lyssna på podd ( Historierummet-barnradion)
 • arbeta med ämnesspecifika ord och begrepp
 • förbereda en redovisning om Gustav Vasas väg till makten som ska redovisas hemma.

Kunskaper som bedöms denna gång

 • Du ska känna till Gustav Vasas liv och väg till makten.
 • Du ska känna till minst tre viktiga förändringar som Gustav Vasa genomförde. 
 • Du ska veta vad reformationen innebar och vad den fick för konsekvenser för Sverige.
 • Du ska känna till att vi inte alltid kan lita på alla källor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6

Matriser

Hi

Genom undervisningen i ämnet historia ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och nyanserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.