Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområde Elektricitet, magnetism och elektronik

Skapad 2020-01-17 13:18 i Påskbergsskolan Varberg
Grundskola 8 Fysik Teknik
Det här kommer du att få undervisning om: Fysik - Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang. - Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning. Teknik - Tekniska lösningar för styrning och reglering av system. Hur mekanik och digital teknik samverkar, till exempel i värme- och ventilationssystem. - Tekniska lösningar inom kommunikations- och informationsteknik för utbyte av information, till exempel datorer, internet och mobiltelefoni. - Tekniska lösningar som utnyttjar elektronik och hur de kan programmeras.

Innehåll

Elektricitet

 • Kunna namnen på de material vi använder vid laborationer.
 • Kunna redogöra för hur strömmen går genom en glödlampa.
 • Känna till hur batterier är uppbyggda och fungerar.
 • Känna till vad som menas med en sluten krets, öppen krets och kortslutning.
 • Kunna rita ett enkelt kopplingsschema och använda rätt symboler.
 • Veta skillnaden mellan ledare och isolatorer, samt ge exempel.
 • Veta skillnaden mellan seriekoppling och parallellkoppling, samt ge exempel.
 • Veta hur spänning, ström och resistans samverkar och vilka enheter de mäts i.
 • Känna till riskerna med hushållsel och högspänningsledningar. 
 • Veta vad en säkring är och vad som menas med en jordad ledning.

 

Magnetism

 • Känna till hur två magneter påverkar varandra. Attraherar och repellerar. 
 • Känna till att magneter har två poler, nordpol och sydpol, och oavsett hur många gånger man delar en magnet så kommer ändå dessa poler finnas.
 • Kunna vilka tre ämnen som är magnetiska.
 • Känna till att jorden har ett magnetfält.
 • Förstå skillnaden mellan en tillfällig- och en permanentmagnet. 
 • Veta att elektrisk ström skapar magnetfält. Vi har då skapat en elektromagnet.  
 • Kunna ge exempel och beskriva hur magneter och elektromagneter används i vardagen.

 

Elektronik (Teknik)

 

 • Känna till olika elektriska komponenter
 • Förstå enkla styrprocesser
 • Förstå enkel reglering
 • Känna till några sensorer på Mico:bit
 • Kunna använda blockprogrammering i micro:bit (JavaScript Blocks Editor)
 • Känna till och kunna använda några vanliga Block-kommandon
 • Konstruera och förstå elektriska kretsar

Matriser

Fy Tk
Inlämningsuppgift Trafikstyrning

Rubrik 1

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Tekniska lösningar
Uppbyggnad och funktion Design
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med viss användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur enkelt identifierbara delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
Eleven kan undersöka olika tekniska lösningar i vardagen och med god användning av ämnesspecifika begrepp beskriva hur ingående delar samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion och visar då på andra liknande lösningar.
Genomföra arbeten
Praktiskt arbete
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma utvecklade fysiska eller digitala modeller.
Eleven kan genomföra enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att undersöka och systematiskt pröva och ompröva möjliga idéer till lösningar samt utforma välutvecklade och genomarbetade fysiska eller digitala modeller.
Formulera & välja alternativ
Utvecklingsmöjligheter
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som med någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.
Dokumentera
Rapporten
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet till viss del är synliggjord.
Eleven gör utvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är relativt väl synliggjord.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet med skisser, modeller, ritningar eller rapporter där intentionen i arbetet är väl synliggjord.
Konsekvenser
Teknikutvecklingens konsekvenser
Dessutom kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.
Dessutom kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur olika val av tekniska lösningar kan få olika konsekvenser för individ, samhälle och miljö.

Fy Tk
Systematiska undersökningar

Elektromagneter

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Planera undersökning
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Eleven kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

Gammalt nationellt prov

Ej tillräckliga kunskaper
E
C
A
Genomföra undersökning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: