Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

La tienda de Luis

Skapad 2020-01-17 13:32 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola F Moderna språk - språkval
Detta arbetsområde utgår från serien La tienda de Luis och sträcker sig över hela terminen

Innehåll

LPP OM LA TIENDA DE LUIS

 

Centralt innehåll:

·      vardagliga situationer och händelser

·      muntlig information

·      språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, t.ex omformuleringar

·      språkliga företeelser som uttal, stavning samt grammatiska strukturer

 

Genomförande:

Du kommer nu att få följa Luis på hans strapatser i hans affär La tienda de Luis.

Under arbetsområdet kommer du att få lära dig berätta om var du bor. Du kommer även att få gå på utflykt i bergen och ha en dag på stranden. När allt detta är slut tar du en välbehövlig paus på ett café.

Respektive arbetsområde kommer att avslutas med någon form av bedömningsuppgift

 

Du kommer alltså få träna på att;

-lyssna på och förstå talad och skriven spanska

-återberätta

 

1) Var/Hur du bor (separat häfte)

-namn på olika geografiska platser

-namn på olika typer av boende och rum

-repetera verb i presens

-adjektiv

Läsförståelseprov onsd v9 samt skriftlig inlämning torsdag v9

 

2) Mi tiempo libre (separat häfte)

-namn på olika fritidsaktiviteter

-verben tocar och jugar

-klockan

Muntlig presentation av vad du tycker om att göra på din fritid onsd v 12

 

3) Vacaciones (separat häfte)

-namn på olika saker som hör till stranden, naturen, bergen

-repetera väder, månader och årstider

-repetera futurum

Provet kommer bestå av ett prov av förmågorna läsa, skriva och höra onsd v 18

 

3) En la cafetería (separat häfte)

-namn på olika livsmedel

-kunna beställa

-kunna fråga vad något kostar

-verbet pedir, querer och gustar

Avslutas med ett muntligt prov v23 samt en hörförståelse

 

Utöver slutproven kommer ni att få olika delmoment längs vägen som ingår i bedömningen

 

 

 

Kunskapskrav

·      Du visar att du behärskar ovanstående punkter

Matriser

M2
La tienda de Luis

Rubrik 1

Läsa
Du läser och förstår huvudinnehållet i enkla texter av olika slag, samt kan svara på enkla frågor om texten.
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet. Du kan även återge texten i stora drag
Du läser och förstår texter av olika slag, samt kan svara på frågor om innehållet där du visar att du förstått både helhet och detaljer. Du kan även återge texten.
Skriva
Du gör dig förstådd i mycket enkel form och du bildar enkla meningar där grammatik- och stavningsfel inte förstör förståelsen.
Du gör dig förstådd i skrift på ett tydligt sätt och visar att du till största del behärskar grammatik som är aktuell för årskursen.
Du kan kommunicera skriftligt och har ett fylligt och varierat innehåll, samt grammatiskt korrekt språk.
Tala
Du kan muntligt berätta något om saker du väl känner till.
Du har ett gott uttal. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att berätta eller beskriva något.
Du har ett tydligt och klart uttal och gör dig förstådd. Du använder dig av ord och fraser du lärt dig för att bilda grammatiskt korrekta meningar
Höra
Du förstår det mest väsentliga när språket talas långsamt och tydligt , men har svårt att svara på frågor kring innehållet
Du förstår det viktigaste när språket talas tydligt och kan svara på frågor som rör innehållet i helhet.
Du förstår både helhet och detalj när språket talas tydligt och kan kortfattat återberätta innehållet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: