👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kallbockning

Skapad 2020-01-17 13:37 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Kallbockning
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Kallbockning. Denna termin kommer vi jobba med metall i första hand. Du ska få arbeta med varmvalsat plattstål där du själv bestämmer mönster/motiv av ditt arbete. Nya tekniker som vi kommer att jobba med är kallbockning och en ny sammanfogningsmetod inom metall som kallas nitning. Syftet med uppgiften är att du ska få formge och framställa din egendesignade metalluppgift med hjälp av lämpliga verktyg och hantverkstekniker. Under arbetets gång kommer du få beskriva arbetsprocessen med hjälp av slöjdspecifika begrepp och när du är klar med tavlan ska du få reflektera över arbetsgången och ditt resultat.

Innehåll

Kallbockning

Syfte

- Att genomföra olika slöjdprojekt från idé till färdig produkt

-Att arbeta med olika textila tekniker och material

- Att skapa egna projekt och kanske arbeta med egna konstruktioner.

-Att följa arbetsbeskrivningar

Period

Vi kommer jobba med detta arbetsområde under vårterminen 2020.

 

Arbetssätt

- Introduktion

-Idéarbete, planering

- Praktiskt arbete varvas med genomgångar

- Föreläsningar

- Utvärdering, reflektion

 

Bedömning

-Löpande bedömning

-Idéarbete

-Skiss och idéarbete

-Arbetsprocessen

-Hur redskap och maskiner används

-Framställning

-Utvärdering, reflektion

Centralt innehåll:

Efter att du jobbat med detta arbetsområde ska du ha utvecklat kunskaper i olika hantverkstekniker och har en förmåga att arbeta med olika material och uttrycksformer. Du kommer ges möjlighet att utveckla din skicklighet i en process där tanke, sinnesupplevelse och handling samverkar. Undervisningen ska ge dig förutsättning att utveckla idéer, pröva på olika material och hantverkstekniker och utveckla användningen av olika slöjdspecifika begrepp.

 

Begreppslista:

Vi kommer lära oss olika slöjdspecifika begrepp och med hjälp av dem ska du analysera och värdera arbetsprocessen.

 

Utvärderingsformer:

-Löpande bedömning

-Analys- och utvärderingsfrågor

-Individuell skrivuppgift

 

Preliminär veckoplanering - I grova drag

 

V.34

Introduktion av terminens arbetsområde.

 • Presentation
 • Utrymning
 • Introduktion arbetsområde
 • Säkerhetsgenomgång och regler
 • Placering
 • Introduktion dokumentering

V.35

Introduktion arbetsområde kallbockning

 • Betygskriterier
 • Planeringsarbete
 • Modellarbete
 • Mätning

V.36

Introduktion arbetstekniker kallbockning

 • Mäta
 • Kapa
 • Fila 
 • Bocka

V.37

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.38

Introduktion arbetstekniker kallbockning

 • Körna
 • Borra
 • Nita

V.39

Introduktion arbetstekniker kallbockning

 • Utritning på metallplåt
 • Klippteknik metallplåt
 • Filning
 • Skålslagning

V.40

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.41

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.42

 

 

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.43

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.45

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.46

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.47

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.48

Praktiskt arbete med arbetsområde kallbockning

V.49

Fördjupningsarbete. Utifrån terminens tekniker och material finns nu tid för ett eget arbete. Arbetet ska innehålla planering, genomförande och reflektion och tidsramen är att det ska hinnas färdigt innan terminens slut.

V.50

Utvärdering

   
   
   
   
   
   

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä, deras kombinationsmöjligheter med varandra och med andra material, till exempel nyproducerade och återanvända material. Hur material kan kombineras med digital teknik.
  Sl  7-9
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Utvecklade former av hantverkstekniker, till exempel gjutning, vävning och svarvning. Begrepp som används i samband med dessa.
  Sl  7-9
 • Två- och tredimensionella skisser, modeller, mönster och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg. Hur de kan läsas, följas och kopplas till matematiska beräkningar.
  Sl  7-9
 • Arbetsmiljö och ergonomi, till exempel ljudnivå och arbetsställningar.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9

Matriser

Sl
Slöjdmatris 7-9

Slöjd 7-9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Formge och framställa
Enkelt genomarbetat utifrån instruktioner
Utvecklat och relativt väl genomarbetat utifrån delvis egna initiativ
Välutvecklat och väl genomarbetat utifrån egna initiativ
Använda verktyg, redskap och maskiner
På ett i huvudsak fungerande sätt
På ett ändamålsenligt sätt
På ett ändamålsenligt sätt med precision
Utveckla idéer
Bidrar till att utveckla idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial
Utvecklar egna idéer utifrån erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv sökt upp
Välja handlingsalternativ
Bidrar till att välja handlingsalternativ
Väljer egna handlingsalternativ som kräver bearbetning
Väljer egna handlingsalternativ som leder framåt
Bedöma och analysera arbetet
Enkla omdömen som visar på enkla samband mellan utfört arbete och resultat
Utvecklade omdömen med slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat
Välutvecklade omdömen med god användning av slöjdspecifika begrepp som tydligt visar på samband mellan utfört arbete och resultat