Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vårdcentralen

Skapad 2020-01-17 14:03 i Ludvika gårds förskola Ludvika
Projekt vår närmiljö
Förskola
Vårdcentralen är ett ställe som alla någon gång besöker och att leka doktor är något barnen tycker om att göra. Därför ska vi ställa iordning en hörna i vårt lekrum, där barnen kan ta emot och behandla patienter.

Innehåll

 

 

 

Vi har sett att barnen visar ett stort intresse för vår doktorsväska och att behandla varandra och pedagoger för olika sjukdomar. Därför har vi nu introducerat 'Vårdcentralen' i samlingen för att visa barnen hur de ska kunna utveckla sin lek fortsättningsvis. Två pedagoger har med hjälp av rollspel praktiskt visat hur det kan gå till.

Till vår 'Vårdcentral' kan patienten ringa och boka en tid (vi har gjort mobiler i kartong som barnen målat och som de använder) i receptionen, sitta i väntrummet och vänta på sin tur, göra synundersökning samt leka doktor och patient med doktorsväskan och dess innehåll. I leken finns alltid en pedagog med barnen.

Vi har lånat böcker på biblioteket som handlar om kroppen samt böcker med sjukhus-/doktorstema. Böckerna finns tillgängliga i väntrummet.

 

Syftet är bland annat att barnen ska få utökade kunskaper om kroppen - olikheter, likheter, förmågor och utifrån deras intresse skapa utmaningar som ger lärande för livet. Vårdcentralen är också en del av det svenska samhället som är viktig för oss alla.

Målet är att

- alla barn ska få förutsättningar att vara med och delta i leken.

- alla barn ska kunna peka ut/namnge några kroppsdelar.

- barnen är försiktiga med varandra.

  


 I 'Vårdcentralen' finns doktorsväskan, bilder, anteckningsbok där de får skriva in patienterna, väntrummet med böcker, affisch för synundersökning mm.

Vi kommer kontinuerligt att dokumentera och publicera aktiviteter kring projektet i barngruppen samt i barnens enskilda lärloggar.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: