Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

test Tema vatten

Skapad 2020-01-17 14:03 i Bergatrollet Dibber Sverige AB
Vi undersöker och funderar vad vi vet om vatten. Därefter kommer vi att utforska efter barnens intressen.
Förskola
Under Ht 2018 kommer vi att arbeta med tema vatten. Vi har märkt stort intresse för vatten hos barnen och det intresset har blivit ingången till ett arbete med naturvetenskap, matematik, språk och skapande. Vi jobbar med vatten både ute och inne och utgår från vad som fascinerar, lockar och intresserar barnen.

Innehåll

 

Mål och syfte

Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former både inomhus och utomhus. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intresse, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att till exempel experimentera på ett lekfullt sätt och använda våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten och och väcka barns nyfikenhet och upptäckarglädje.

Hur ska vi göra?

Experimentera med vatten i olika former.

 

 • Hur används vatten(dricka, leka, experimetera ect.)

 • Var finns vatten?

 • Vilka behöver vatten? (människorväxter, djur)

 • Hur ser vatten ut? Utforska vattnets form genom att använda alla sinnen - smak, utseende och lukt.

 • Hur låter vatten?

 • Hur ser en droppe ut? 


Naturvetenskap

Vattenexperiment på många olika sätt :

 • Undersöka vatten genom att känna skillnaden mellan varmt och kallt.

 • Vad händer med vattnet när det är kallt ute?

 • Vad händer med is och snö inomhus?

 • Vad flyter/sjunker?

 • Vad händer med färg när man målar på is eller snö?

 • Vad händer med vatten när man blandar det med olika färger?

 • Utforska vatten ute – i regnväder, i snöväder.

 

Matematik

 • arbeta med begrepp som mycket/lite, full/tom, mer än/mindre än, tung/lätt.

 • bygga/konstruera/sortera/mäta enligt färg, form, storlek, mönster, längd, bredd, vikt, höjd.

 

Språk

All kommunikation är utvecklande för språket och när barnen är intresserade av något vill de gärna prata kring frågeställningarna:

Varför behöver vi vatten?

Vad använder man vatten till?

Var finns vatten?

 

Skapande

 • Sockermålning

 • Akvarellmålning
 • Skapa is
 • Måla på is och snö
 • Konstruera med klossar

 
Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: