Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden/Östersjöriket

Skapad 2020-01-17 14:05 i Friskolan Asken Grundskolor
Grundskola 6 – 8 Historia
Detta arbetsområde handlar om stormaktstiden/Östersjöriket. Sverige blir en makt att räkna med i norr.

Innehåll

Rogers mål

Efter genomgånget arbetsområde ska du:

Kunna sätta i stormaktstiden i rätt tidsålder
Kunna vad begreppet stormakt betyder
Kunna berätta hur och varför Sverige blev en stormakt
Känna till och kunna beskriva viktiga personer under tidsperioden
Känna till hur levnadsvillkoren var för vanligt folk


Arbetssätt

  • Lyssna och göra anteckningar vid föreläsningar
  • Läsa faktatexter och svara på frågor
  • Se relevanta filmer
  • Arbeta enskilt med en inlämningsuppgift eller ett prov

Vad och Hur bedömer jag

Jag kommer att bedöma hur väl du når målen enligt betygskriterierna genom:
Ditt lektionsarbete
Bedömning av din inlämningsuppgift eller ditt prov

Matriser

Hi
Historia Stormaktstid

Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer

Når ej målen (F)
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Du ska kunna sätta in stormaktstiden och i rätt tid
Mer utförligt och vad det får för följder för Sverige och Europa.
Du ska kunna vad begreppet stormakt betyder.
Mer utförligt och vad det får för följder för Sverige och Europa.
Du ska kunna berätta om hur och varför Sverige blev en stormakt
Mer utförligt och vad det får för följder för Sverige.
Du ska känna till och kunna beskriva viktiga personer under tidsperioden t ex Gustav II Adolf och drottning Kristina.
Mer utförligt och med egna åsikter.
Du ska känna till hur levnadsvillkoren var för vanligt folk under tiden.
Du ska kunna ge olika exempel på levnadsvillkor för olika människor som t ex bönder och borgare.

Använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Når ej målen (F)
Kunskapskrav för betyget E
Kunskapskrav för betyget C
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett välfungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: