Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sigma 4a kap 5 Statistik

Skapad 2020-01-17 14:28 i Centralskolan Lerum
Addition och subtraktion talområde 0-10 000
Grundskola 4 Matematik
I detta arbetsområde ska du få träna hur statistik kan presenteras i olika tabeller och diagram. Hur man läser dem och skapar egna. Du kommer att få veta vad typvärde och frekvenstabell är.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Rationella tal och deras egenskaper.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Sannolikhet, chans och risk grundat på observationer, simuleringar eller statistiskt material från vardagliga situationer. Jämförelser av sannolikheten vid olika slumpmässiga försök.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Lägesmåtten medelvärde, typvärde och median samt hur de kan användas i statistiska undersökningar.
  Ma  4-6
 • Grafer för att uttrycka olika typer av proportionella samband vid enkla undersökningar.
  Ma  4-6
 • Koordinatsystem och strategier för gradering av koordinataxlar.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Sigma 4a kap 5 Statistik

Statistik

Delvis visat kunskaper
Visade kunskaper
Visat väl förtrogna kunskper
Läsa av en frekvenstabell
Skapa och läsa av stapeldiagram
Skapa och läsa av linjediagram
Skapa och läsa av cirkeldiagram
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: