Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi hemma hos dig

Skapad 2020-01-17 14:45 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Kemi
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska få en förståelse för var kemi finns i hemmet. Eleverna får fokusera på köket, där de känner igen sig. De får också lära sig begrepp som kemikalier och kemiska reaktioner genom exempel ur deras vardag.

Innehåll

Kunskapskrav
 • Diskutera frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle.

 • Ha kunskaper om materia och andra kemiska sammanhang och visa det med användning av kemins begrepp.

 • Berätta om naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse.

Centralt innehåll ​

Kemin i vardagen och samhället
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
Kemin och världsbilden 
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Vanliga kemikalier i hemmet och samhället. Deras användning och påverkan på hälsan och miljön samt hur de är märkta och bör hanteras.
  Ke  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.
  Ke  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad och egenskaper och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp.
  Ke  E 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: