Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Sverige - Vår del av världen

Skapad 2020-01-17 14:50 i Kyrkenorumskolan Stenungsund
Grundskola 4 – 6 Geografi
Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska lära sig om Sveriges natur- och kulturlandskap. Syftet är också att de ska lära sig vad en fältstudie är och genomföra en. I arbetsområdet ingår en fördjupning om allemansrätten. Eleverna får dessutom lära sig hur Sverige delas in i landskap, län och kommuner, och var Sveriges stora sjöar och städer ligger.

Innehåll

Kunskapskrav
 • Ha kunskaper om natur- och kulturlandskap samt resonera om orsaker till och konsekvenser av processer som formar jordytan.

 • Använda geografiska begrepp.

 • Använda kartor och andra geografiska källor för att undersöka omvärlden samt resonera om källornas användbarhet.

 • Ha kunskap om Sverige, Nordens och Europas namngeografi.

Centralt innehåll

Livsmiljöer
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna. ​

 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning. ​

Geografins metoder, begrepp och arbetssätt
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.

 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.

 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker, och
  Ge
 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Fältstudier för att undersöka natur- och kulturlandskap, till exempel hur marken används i närmiljön.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: