Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Elektricitet-mysteriet som blev en nödvändighet

Skapad 2020-01-17 15:17 i Vårfruskolan Lunds för- och grundskolor
Arbetsområde elektricitet.
Grundskola 5 Fysik
Både i naturen och i samhället finns det mycket som har med elektricitet att göra. Åskan är nog det mäktigaste, men långt ifrån det enda. Torrt hår står gärna rakt ut, och vi kan få stötar när vi rör vid en diskbänk. Men oftast är elektriciteten något vi har nytta av i vardagen. Vi ska gemensamt utforska några sätt att använda elektricitet.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde/tema

Under veckorna 4-6 kommer vi att arbeta både teoretiskt och praktiskt med elektricitet och statiskt elektricitet. 

Vi utforskar gemensamt några sätt att använda elektricitet. 

Vi tar reda på vad elektricitet är. 

Hur fungerar ett batteri? 

Hur kommer det ström till husen?

Vilka ämnen som leder ström?

Vi pratar om elsäkerhet och diskuterar risker med el.

Hur tänkte man förr kring elektriska fenomen?

Till momenten ovan tillkommer arbete med följande begrepp: elektricitet, statisk elektricitet, elektrisk stöt, koppling, strömmens riktning, kontakt, elektriska poler, plus-och minuspol, ingång, utgång, elektrisk krets, ledning, isolering, strömbrytare, elektrisk spänning och V (volt). 

Mål

Tas eventuellt fram tillsammans med kollegor och elever.

Följande mål från kapitel 1 och 2 och ämnenas syftestexter i Lgr 11 ligger till grund för arbetsområdet :

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla följande kunskaper och förmågor:

Undervisning och arbetsformer

Muntliga genomgångar varvade med teoretiska och praktiska inslag. Gemensamma diskussioner. Dokumentation med bild och text. Laborationer i par och i grupp. Filmvisning. Högläsning. Mycket praktiskt arbete; enskilt - i par och i grupp. Gestaltning. Självstudier.

Bedömning

Vad ska bedömas?

Kopplat till målen i arbetsområdet och kunskapskraven.

Hur ska det bedömas?

Deltagande i genomgångar och gemensamma diskussioner. Dokumentation med bild och text. Aktivt deltagande i laborationer och grupparbete. Ta del av film och högläsning. Ta eget ansvar för självstudier.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda kunskaper från de naturvetenskapliga, tekniska, samhällsvetenskapliga, humanistiska och estetiska kunskapsområdena för vidare studier, i samhällsliv och vardagsliv,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan samspela i möten med andra människor utifrån kunskap om likheter och olikheter i livsvillkor, kultur, språk, religion och historia,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan, och
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • Centralt innehåll
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Elektriska kretsar med batterier och hur de kan kopplas samt hur de kan användas i vardaglig elektrisk utrustning, till exempel i ficklampor.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på världen.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: