Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Källor, information och kommunikation

Skapad 2020-01-17 15:25 i Stureskolan Hedemora
Grundskola 4 Samhällskunskap
Under en vanlig dag kommunicerar vi på en mängd olika sätt. Du ska få lära dig mer om detta och om mycket annat i vårt samhälle under några tillfällen första delen av vårterminen.

Innehåll

Målet med undervisningen är:

 • att veta vad historiska källor är och varför de är viktiga
 • att känna till hur informationsspridning, reklam och opinionsbildning sker genom olika medier.
 • att känna till vad källkritik är
 • hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier.

Så här ska vi arbeta:

 • följa TV-serien Jakten på den glömda historien
 • följa radioserien Hälsning till framtiden
 • arbeta med boken Puls Samhällskunskap
 • information från Statens medieråd
 • egna arbeten
 • grupparbeten
 • titta på och diskutera olika medier
 • använda delar ur boken Värsta bästa nätet

Detta kommer att bedömas:

 • ditt deltagande i diskussioner och grupparbeten.
 • din förståelse av och förmåga att använda ord och begrepp för att diskutera källor, information och kommunikation.
 • resultat på egna arbeten, grupparbeten och test.

Kopplingar till läroplanen

 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Informationsspridning, reklam och opinionsbildning i olika medier. Hur sexualitet och könsroller framställs i medier och populärkultur.
  Sh  4-6
 • Hur man urskiljer budskap, avsändare och syfte, såväl i digitala som andra medier, med ett källkritiskt förhållningssätt.
  Sh  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: