Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Forntiden

Skapad 2020-01-17 16:46 i Långåsskolan Falkenberg
Tema forntid: stenålder, bronsålder och järnålder
Grundskola 3 Teknik SO (år 1-3) Bild Svenska

Vi kommer att lära oss mer om livets uppkomst på jorden fram till istiden och människans utveckling. Vi kommer att arbeta med istiden, hur människan levde under stenåldern, bronsåldern och järnåldern samt hur vi kan se spår av detta i vår tid.

Innehåll

Målet med undervisningen

Målet är att:

* stimulera din nyfikenhet på våra förfäder från forntiden.

* ge dig kunskap över hur människor levde på forntiden och hur vi ser spår av forntiden idag, både i naturen och i språket.

* öka din kunskap så att du, i stora drag, kan berätta om tidsbegreppen; stenåldern, bronsåldern och järnåldern.

Så här kommer vi att arbeta:

Vi kommer att:

* läsa faktatexter om människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.

* se faktafilmer om forntiden.

* arbeta med tidslinjen och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.

* bilduppgifter kopplade till ämnesområdet

 

Detta ska bedömas:

Jag kommer bedöma din förmåga att:

* beskriva några utmärkande drag för de olika tidsåldrarna.

* göra jämförelse mellan livet förr och idag.

* kunna framställa bilder som passar till temat, t.ex. hällristningar

* känna till några olika fornlämningar som kan observeras i naturen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  SO
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  SO
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  SO
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Människans uppkomst, vandringar, samlande och jakt samt införandet av jordbruk.
  SO  1-3
 • Tidsbegreppen stenålder, bronsålder och järnålder.
  SO  1-3
 • Hur forntiden kan iakttas i vår tid genom spår i naturen och i språkliga uttryck.
  SO  1-3
 • Berättelser om gudar och hjältar i antik och nordisk mytologi och hur man kan se på dem i vår egen tid.
  SO  1-3
 • Tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid.
  SO  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven gör då enkla jämförelser mellan livet förr och nu utifrån människors berättelser och olika skildringar.
  SO   3
 • Dessutom beskriver eleven hur man kan iaktta spår av forntiden i naturen och i språkliga uttryck.
  SO   3
 • Eleven kan även beskriva delar av människans tidiga historia genom att ge exempel på människors levnadsvillkor och några viktiga händelser.
  SO   3
 • Vidare kan eleven i viss utsträckning använda tidslinjer och några olika tidsbegrepp för att ange händelser i tid.
  SO   3

Matriser

Sv Tk Bl SO
Forntid

Nivå 1
Nivå 2
jämförelser mellan livet förr och nu
Du har viss kunskap om människans utveckling från stenålder till järnålder.
Du har god kunskap om människans utveckling från stenålder till järnålder.
beskriva spår av forntiden i naturen
Du kan nämna några spår av forntiden som syns i naturen i dag.
Du kan nämna flertalet spår som syns i naturen och beskriva dem.
tidsbegrepp
Du har viss kunskap om tidsåldrarnas ordning.
Du visar god kunskap om tidsåldrarnas ordning.
levnadsvillkor på forntiden
Du kan till viss del beskriva hur människan levde på forntiden.
Du kan beskriva väl hur människan levde på forntiden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: