Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Norden i Nätet

Skapad 2020-01-18 01:27 i Fageredsskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 5 Svenska Geografi Svenska som andraspråk
Vi har läst kunskapskraven i geografi och kommit fram till vilka underrubriker vi ska ha i vårt arbete med de nordiska länderna.

Innehåll

Dessa är våra underrubriker med fakta som vi behöver för att jämföra de nordiska länderna: 

- natur, naturresurser och export,

- klimat,

- näringar,

- utmärkande eller speciellt för länderna i allmänhet,

- befolkning och befolkningstäthet,

- statsskick; begreppen monarki/republik,

- ländernas språk.

 

Namngeografi som till exempel huvudstäder och lägen på länderna. 

 

Vi tränar på att beskriva, ge exempel på, förklara och resonera i flera led för att formulera våra kunskaper. 

 

Vi tänker oss att samla information bland annat genom böcker, filmer, källor på internet. Vi kommer att arbeta enskilt, i helklass och i mindre grupper. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Jordens naturresurser, till exempel vatten, odlingsmark, skogar och fossila bränslen. Var på jorden olika resurser finns och vad de används till. Vattnets betydelse, dess fördelning och kretslopp.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på Sveriges landskap samt orter, berg, hav och vatten i Sverige samt huvuddragen för övriga Norden.
  Ge  4-6
 • Kartan och dess uppbyggnad med färger, symboler och skala. Topografiska och tematiska kartor.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel tankekartor och stödord.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har mycket goda kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  A 6
 • I resonemangen beskriver eleven komplexa samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  A 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett välfungerande sätt.
  Ge  A 6
 • Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade resonemang om olika källors användbarhet.
  Ge  A 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  A 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: