Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

No-Sveriges fyra stora rovdjur, Åk 3, Vt år 2020

Skapad 2020-01-18 09:55 i Björkåsskolan Grundskolor
Grundskola 3 Bild NO (år 1-3) Svenska Biologi
Vi ska lära oss om Sveriges fyra stora rovdjur; björn, varg, lo och järv.

Innehåll

 

 

Innehåll

 • Vad ett rovdjur är. 
 • Vilka de fyra största rovdjuren är i Sverige.
 • Hur de fyra stora rovdjuren lever, vad de äter och hur de ser ut.
 • Vad det innebär att ett djur är fridlyst och utrotningshotat.

Arbetssätt

 • Titta på film
 • Skriva faktatexter
 • Diskussioner
 • Dokumentation

Bedömning - Efter arbetsområdet ska du kunna berätta och dokumentera om

 • Vad ett rovdjur är.
 • Vilka de största svenska rovdjuren är.
 • Veta vad ett fridlyst och utrotningshotat djur är.
 • Hur de fyra stora rovdjuren lever, vad de äter, och hur de ser ut.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  Bi  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven dokumenterar dessutom sina undersökningar med hjälp av olika uttrycksformer och kan använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
  Bi   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Texterna innehåller grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet klart framgår.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3

Matriser

NO Sv Bi Bl
NO-Vt år 2020 - svenska rovdjur

>>På väg att nå förväntade kunskaper för årskursen
>>Har förväntade kunskaper för årskursen
Vilda svenska djur
Namnge de olika djuren vi arbetat med. Berätta några karakteristiska drag hos de olika djuren
Du kan namnge några av djuren. Du kan berätta om något djur och dess karakteristiska drag.
Du kan namnge alla djuren på egen hand. Du kan på egen hand berätta om de olika djuren och deras karakteristiska drag.
Jämföra olika rovdjur
Berätta om vad som gör dem lika samt vad som skiljer dem åt.
Du kan berätta om djuren men har svårt för att plocka fram likheter och skillnader.
Du kan på egen hand berätta om skillnader och likheter mellan olika djur.
Delta i samtal och skriva faktatexter
Du deltar i samtalet när du får direkta frågor att svara på. Du. kan med hjälp dokumentera ditt arbete i både text och bild.
Du deltar självmant och ofta i samtal om djuren. Du kan på egen hand dokumentera ditt arbete i text och bild.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: