Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Listening and Reading comprehensions

Skapad 2020-01-18 13:26 i Söderskolan Falkenberg
Grundskola 4 – 6 Engelska
Under det här arbetsområdet kommer vi att träna på och utveckla din förmåga att förstå talad engelska samt läsa texter på engelska som är anpassade efter din ålder.

Innehåll

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Syftet med arbetsområdet är att utveckla din förmåga att:

 • förstå innehållet i talad engelska samt i olika texter som du läser.
 • använda dig av olika strategier för att förstå de texter du läser samt det du lyssnar på, även om ditt eget ordförråd inte räcker till.

Bedömning - vad och hur

Vad ska bedömas?

Din förmåga att:

 • förstå innehållet i tydligt talad engelska samt omvandla detta till svar på uppgifter som är baserade på det du har lyssnat på.
 • använda dig av olika strategier för att förstå det du läser och lyssnar på, även om ditt eget ordförråd inte räcker till.
 • förstå innehållet i texter du läser samt omvandla detta till svar på uppgifter som är baserade på det du har läst.

Hur ska det bedömas?

 • Genomförande av uppgifter i läs- och hörförståelse utifrån materialet Mix and Match, level 2 och 3.

Undervisning och arbetsformer

 • Arbeta med uppgifter i läs- och hörförståelse utifrån materialet Mix and Match, level 2 och 3.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • Centralt innehåll
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form och innehåll.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
  En  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
  En  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: