Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällskunskap: Individ, samhälle och ekonomi år 5

Skapad 2020-01-18 15:51 i Kulltorpskolan Kristianstad
Individ, grupper och ekonomi. Baserat på Upptäck samhälle kap 3 och 4
Grundskola 4 – 6 Samhällskunskap
En introduktion i samhällskunskap. Individer, grupper och ekonomi. Ni ska få lära er begrepp och dylikt som finns i samhällskunskapen genom diskussioner, gruppövningar och intressanta fakta.

Innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • söka information om samhället från medier, Internet och andra källor och värdera deras relevans och trovärdighet, och
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Familjen och olika samlevnadsformer. Sexualitet, könsroller och jämställdhet.
  Sh  4-6
 • Sociala skyddsnät för barn i olika livssituationer, i skolan och i samhället.
  Sh  4-6
 • De mänskliga rättigheterna, deras innebörd och betydelse, inklusive barnets rättigheter i enlighet med barnkonventionen.
  Sh  4-6
 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.
  Sh  4-6
 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.
  Sh  4-6
 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.
  Sh  4-6
 • Hur man agerar ansvarsfullt vid användning av digitala och andra medier utifrån sociala, etiska och rättsliga aspekter.
  Sh  4-6
 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.
  Sh  4-6

Matriser

Sh
Samhällskunskap: Individ, samhälle och ekonomi år 5

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kunskaper: sociala strukturer
t.ex. -varför vi lever tillsammans - hur sociala strukturer som familj, skola, statliga myndigheter (t.ex. BO) och frivilliga organisationer (t.ex. BRIS) är uppbyggda och fungerar. - hur familjen, skolan och samhället har förändrats.
Du har grundläggande kunskaper.
Du har goda kunskaper.
Du har mycket goda kunskaper.
Kunskaper: ekonomiska strukturer
t.ex. - varför pengar är viktiga - vad är skatter och vad används de till - det ekonomiska kretsloppet
Du har grundläggande kunskaper
Du har goda kunskaper
Du har mycket goda kunskaper
Begrepp:
t.ex. mobbning, jämställdhet, könsroller, sexualitet, sociala skyddsnät, samhälle, levnadsstandard, privatekonomi, individ, arbete, inkomst, utgift, budget, skatt, konsumtion, välstånd,kommun, landsting, stat. Se även begreppslista längs ned i boken kap 3 och 4.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda begrepp på ett mycket väl fungerande sätt.
Samband: inom en samhällsstruktur
t.ex. mellan mobbing och den hjälp offret kan få från t.ex. familj, skola, BRIS.
Du kan beskriva enkla samband.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Du kan beskriva komplexa samband.
Samband: ekonomiska förhållanden
t.ex. - jämföra och se samband mellan rik och fattig. - sambandet mellan arbete, inkomst, konsumtion och skatt - mellan inkomster och utgifter (budget)
Du kan beskriva enkla samband.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Du kan beskriva komplexa samband.
Samband: samhällets ekonomi
- det ekonomiska kretsloppet - ekonomins konsekvenser för miljön. - orsaker och konsekvenser av olika ekonomiska förhållanden, t.ex. vad händer med individen, familjen och samhället om en stor fabrik lägger ned?
Du kan beskriva enkla samband.
Du kan beskriva förhållandevis komplexa samband.
Du kan beskriva komplexa samband.
Resonemang: individer och grupper
- tex. kunna resonera kring offer och förövares roll när det gäller nätmobbning, mobbning. - orsaker till att ett barn mår dåligt och vilken hjälp man kan få. - vad vi måste ta hänsyn till när vi lever tillsammans i familjen, i skolan och i samhället.
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för väl utvecklade resonemang.
Resonemang: Ekonomiska prioriteringar
- hur den enskilde individen, familjen eller politikerna tvingas göra prioriteringar utifrån en budget. (Hur ska pengarna fördelas?) - hur ekonomin påverkar levnadsstandarden för en individ, en familj och ett samhälle. - varför vi har olika ekonomiska förutsättningar i samhället?
Du för enkla resonemang.
Du för utvecklade resonemang.
Du för väl utvecklade resonemang.
Informationshantering
- söka information via medier, internet och andra källor samt värdera deras relevans och trovärdighet, dvs använda de källkritiska frågorna; När? Hur? Vad? Varför? Vem?
Du kan söka information och använda olika källor på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett väl fungerande sätt.
Du kan söka information och använda olika källor på ett mycket väl fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: