👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vatten och luft

Skapad 2020-01-18 17:41 i Gullbrandstorpsskolan Halmstad
Vattenmolekyl, vattnets olika former, vatten som lösningsmedel, krestslopp. Luft och hur människan kan påverka vatten och luft.
Grundskola 4 Kemi Fysik
Vad består en vattenmolekyl av? Vilka former kan vatten ha? Varför tar vattnet inte slut? Vad betyder det att vatten är ett lösningsmedel? Vad är skillnaden på en blandning och en lösning? Vad består luft av? Vad är lufttryck? Kan vi människan påverka luft och vatten?

Innehåll

Mål
Målet med arbetsområdet är att du får kunskaper om:

 • vattenmolekylens uppbyggnad och vattnets olika former,
 • vattnets kretslopp,
 • vattnet på vår planet,
 • att vatten är ett lösningsmedel,
 • skillnaden på en lösning och en blandning,
 • vad luft består av,
 • lufttryck,
 • hur människan påverkar luft och vatten,


Arbetsgång
Du kommer via genomgångar, diskussioner och enskilt arbete lära dig om arbetsområdet Vatten och luft. Vi kommer att läsa texter tillsammans, arbeta med uppgifter, titta på film samt planera, genomföra och dokumentera enkla laborationer.


Bedömning
Du kommer löpande att få möjlighet att visa vad du kan genom att:

- du är aktiv muntligt vid genomgångar/diskussioner/redovisningar/samtal

- du arbetar med skriftliga uppgifter

- du är aktiv och deltar vid laborationer och dokumentationer

Vi kommer avsluta arbetsområdet med en måltest.

Ord och begrepp kopplade till arbetsområdet:
Atom, Molekyl, Grundämne, Kemiskförening, Fast form, Flytande form, Gasform, Smälta, Stelna, Kondensera, Avdunsta, Högtryck, Lågtryck, Blandning, Lösning, Filtrera

 

-

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Vattnets egenskaper och kretslopp.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6