👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Crime and punishment

Skapad 2020-01-19 05:49 i Svärdsjöskolan Falun
Grundskola 9 Engelska
Brott och straff på engelska. Vi ska läsa om: *kända brott både verkliga och fiktiva *fängelser och dödsstraff

Innehåll

Uppgifter i Classroom.
Läsa i boken och göra uppgifter koppade till de olika texterna. Arbetsområdet avslutas med en reflekterande text.

Matriser

En
Crime and punishment

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
LÄSA OCH FÖRSTÅ
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta väsentliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
Eleven kan förstå såväl helhet som detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
SKRIVA
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
DISKUTERA OCH JÄMFÖRA
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.