👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Broderat självporträtt, åk3 vt-20

Skapad 2020-01-19 10:23 i Förslövs skola F-9 Båstad
Utifrån instruktioner broderar du en bild som föreställer dig själv.
Grundskola 3 Slöjd

Under arbetsprocessen övar, tränar och utvecklar du olika förmågor. Utifrån instruktioner broderar du en bild som föreställer dig själv.

Innehåll

 

Konkretisering av målen – detta visar du genom att:

Utifrån instruktioner visar du att du kan skapa din textila bild med personlig prägel. Du pratar om din bild och ser möjligheter till utveckling i ditt arbete. Du visar engagemang i val av färgsammansättning som har betydelse för resultatet. Du resonerar kring val du gjort och hur det har påverkat det färdiga arbetet. Du visar att du kan se förtjänster och brister i slöjdarbetet. I diskussioner visar du att du har viss kännedom om textilt materials ursprung.

 

Bedömning – dessa förmågor kommer att bedömas:

 

 • Din förmåga att formge och framställa enkla slöjdföremål.
 • Din förmåga att utveckla idéer i ditt slöjdarbete.

 

Undervisning - detta kommer vi att arbeta med:

 • Vi tittar på inspirerande bilder som eleverna har ritat.
 • Vi går igenom hur man för över den ritade bilden till tyget.
 • Vi pratar om bilders betydelse och vad de uttrycker.
 • Vi pratar om säkerhetsaspekter i slöjdsalen.
 • Vi pratar om redskap och om hur man använder dem på ett säkert sätt.
 • Vi diskuterar material, färger och hur viktigt det är med fantasi i arbetet.
 • Vi går igenom och övar att göra en knut på tråden.
 • Vi går igenom och resonerar kring tekniken broderi.
 • Vi går igenom och resonerar kring hur man fäster trådar när man broderar.
 • Vi går igenom och resonerar om hur man stryker ett färdigt arbete.
 • Vi går igenom och resonerar kring dokumentationen av arbetsprocessen.
 • Vi pratar om förtjänster, brister samt monteringens betydelse för det slutförda arbetet.

DokumentationAvsnitt 7

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg och redskap, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  1-3
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och muntlig värdering av arbetsprocessen.
  Sl  1-3
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  1-3
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel ull och svenska träslag.
  Sl  1-3

Matriser

Sl
Textilslöjd

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Aspekt 1
Din förmåga att utifrån instruktioner formge och framställa enkla slöjdföremål.
Du får mycket stöd och hjälp med tydliga instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete.
Du får stöd och hjälp med instruktioner om vad och hur du ska göra i ditt arbete. Du kan göra enkla val som har betydelse för det färdiga arbetet.
Du kan till viss del kombinera tekniker och material. Du gör slöjdarbetet på ett traditionellt sätt med viss personlig prägel.
Du kan göra kreativa och medvetna val i olika material för att få ett välarbetat och personligt präglat arbete med god kvalitet.
Ny aspekt
Din förmåga att utveckla idéer i ditt slöjdarbete.
Du har svårt att komma på idéer som är realistiska för ditt arbete. Du ser inte möjligheter i böcker och annat inspirationsmaterial. Du får stöd och hjälp för att komma igång.
Utifrån böcker och annat inspirationsmaterial har du en tanke med din idé men du vet inte hur du ska förverkliga den i ditt arbete. Med stöd och hjälp klarar du det.
Utifrån böcker och annat inspirationsmaterial får du fram idéer till arbete som du ska göra. Du har en klar tanke med ditt arbete och kan förklara den.
Du har lätt för att utveckla idéer och du vet hur du ska överföra dem i ditt arbete. Din idé och tanke med uppgiften framgår på ett tydligt sätt.