Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska VT åk 3.

Skapad 2020-01-19 11:34 i Centralskolan Kristianstad
Kommunmall som exempel för pedagogisk planering på grundskolan
Grundskola 3 Engelska
Denna terminer kommer du att få kunskaper om barnboksförfattaren Roald Dahl och några av hans böcker. Du kommer att få läsa en ny bok av Julia Donaldson som heter "Room on the Broom" och en hel del mer. Häng med!

Innehåll

Syfte

 • Undervisningen i engelska ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper i engelska språket och kunskaper om områden och sammanhäng där engelska används samt tilltro till sin förmåga att använda språket i olika situationer  och för skilda syften. 

Lärandemål

 • Få kunskaper om författarna  Roald Dahl och Julia Donaldson, barnlitteratur.   
 • Använda sig av nyckelord i sin skrivning.
 • Enkel grammatik 
 • Lära sig sånger och ramsor. 
 • Lära engelska ord och fraser om våren och påsken.
 • Få kunskaper om olika djur man kan se på ett Zoo, hur man uttrycker sig när man ska köpa biljett och beställa varor m.m. 
 • Undervisning
 • Sånger.  
 • Läsa enkel text.
 • Skriva enkla meningar.
 • Härma och samtala.
 • Filmer. 
 • Dramatiseringar. 
 • Lekar.

 Bedömning

 • Förmågan att beskriva personer eller djur.
 • Förmågan att förstå enkla instruktioner. 
 • Förmågan att skriva meningar med riktig böjning av verbet "är". 
 • Förmågan att kunna ställa frågor och svara på frågor. 
 • Förmågan att kunna förstå och läsa enkla texter. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Filmer och dramatiserade berättelser för barn.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor, dikter och sagor.
  En  1-3
 • Enkla presentationer.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3
 • Sånger, ramsor och dramatiseringar.
  En  1-3

Matriser

En
Engelska åk 3.

Förmågan att formulera sig och kommunicera i tal och skrift.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Kommunikation
Du kan formulera dig muntligt med enkla ord och fraser som du övat på. Du kan stava korta välkända ord på engelska
Du kan formulera dig muntligt och föra en enkel dialog på engelska. Du kan skriva enkla välkända ord och fraser på engelska.
Du kan formulera dig muntligt och föra en längre dialog och samtal på engelska. Du skriver hela meningar och olika fraser på engelska.

Förmåga att förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Hörförståelse
Du förstår enkla instruktioner på engelska inom områden som är välkända för dig. Du förstår i stora drag handlingen i välkända texter.
Du förstår enkla instruktioner och beskrivningar inom välkända områden på engelska. Du förstår och kan återge något av innehållet i texter som är välkända för dig.
Du förstår instruktioner och beskrivningar i flera led på engelska. Du förstår och kan återge innehållet i texter inom områden som är välkända för dig på engelska.

Förmåga att använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Läsning
Du kan läsa korta välkända ord som vi arbetat med.
Du kan läsa ord och korta fraser som är välkända för dig och som vi har arbetat med. Du kan läsa enkla meningar.
Du kan läsa hela avsnitt med förståelse och flyt i välkända texter som vi har arbetat med.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: