Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eldorado 6 A kapitel 3

Skapad 2020-01-19 12:01 i Segerstaskolan Knivsta
Du ska under 3 veckor arbeta med det tredje kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om skala och likformighet, kombinatorik och textuppgifter.
Grundskola 6 Matematik
Du ska under några veckor arbeta med det tredje kapitlet i Eldorado. Det kommer att handla om skala och likformighet, kombinatorik och textuppgifter.

Innehåll

Mål för detta kapitlet:

Du ska kunna:

Mål för området skala och likformighet

 • förklara begreppet skala utifrån ett förhållande mellan avbildning och verklighet
 • toka och avbilda i enklare skalor
 • ange skalan utifrån en sträckas avbildade och verkliga längd
 • beräkna sträckors längd utifrån kartor i olika skalor
 • hantera enhetsbyten vid längd
 • använda och förklara begreppet likformighet och jämföra med skala
 • använda och förklara begreppet kongruens

Mål för området kombinatorik

 • lösa uppgifter med enkel kombinatorisk genom att pröva sig fram, att rita tabeller och att rita träddiagram
 • göra enkla aritmetiska beräkningar

 

.Mål för området textuppgifter

 • tolka textuppgifter och avgöra vilken fakta som behövs för att lösa dem
 • hitta önskad fakta, dels i tabeller, dels i faktatexter
 • teckna sina lösningar
 • använda enklare ekvationer som lösningsmetod
 • skriva tydliga svar
 • välja rätt räknesätt, samt effektiva metoder och strategier
 • föra ett matematiska resonemang kring uppgifter och motivera val av räknesätt och metoder
 • reflektera över olika lösningars rimlighet

 

Hur ska vi arbeta?

Vi ska under denna period arbeta både enskilt och i grupper.

Kopplingar till läroplanen

 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Obekanta tal och deras egenskaper samt situationer där det finns behov av att beteckna ett obekant tal med en symbol.
  Ma  4-6
 • Konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala och dess användning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkel kombinatorik i konkreta situationer.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Eldorado 6 A kapitel 3

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Skala och likformighet
Begreppet skala Läraren skriver olika skalor på tavlan och du ska kunna skriva om det är en förminskning eller förstoring. Du ska också kunna avbilda i olika skalor
Tolka och skriva uttryck med skala
Du ska kunna rita figurer i de skalor som anges.
Bestämma längder utifrån givna skalor
Du ska kunna utifrån en bild och en skala kunna tala om längden i verkligheten.
Beräkna skalan utifrån givna längder
Du ska kunna utifrån en bild med givna längder kunna beräkna skalan.
Skala och likformighet
Likformighet och kongruens Du ska kunna tala om vilka figurer som är kongruenta och likformiga.

Kombinatorik

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Rita tabeller för möjliga kombinationer
Ex. Man kan välja skor med låga eller höga skaft. Skorna finns i färgeran röd, blå och vit. Hur många olika valmöjligheter finns det? Rita din lösning.
Rita träddigram för möjliga kombiantioner.
Ex. Till mellanmål får eleverna välja mellan mjölk och juice, samt mellan smörgås eller bulle. Vilka möjliga kombinationer finns det? Rita ett träddiagram.

Textuppgifter

Nivå 1
Du når delar av målet
Nivå 2
Du når målet
Välja fakta som behövs för lösningen.
Vad behöver du veta för att kunna lösa uppgiften. Du ska kunna ta ut de fakta uppgifter som behövs.
Teckna lösningar
Du ska redovisa dina svar på ett godkänt sätt i din mattebok. Alltså visa läraren hur du kan kommit fram till ditt svar med en eller flera uträkningar eller om du har ritat din förklaring till svaret.
Skriftliga och muntliga redovisninar
Du ska kunna redovisa ditt svar och ditt tankesätt för en kompis eller en lärare så att den förstår vad du menar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: