👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

What´s around you?

Skapad 2020-01-19 16:47 i Bjäre skola Båstad
Grundskola F – 3 Engelska
Du kommer att få träna och lära dig kring kläder, ditt rum, klassrum och kroppsdelar.

Innehåll

Uppdraget:

- att lära dig nya ord/begrepp.

- att kunna använda vardagsmeningar där du pratar engelska.

- att kunna skriva enkla meningar på engelska.

Undervisning - du kommer ges möjlighet att: 

- träna dig på nya ord/begrepp genom att vi gemensamt tar ut de ord som vi vill lära. Dessa ord kan vi bland annat träna på Quizlet (länk veckobrev) och Google Classroom som har en länk till Quizlet. Du kommer också få möjlighet att träna orden på webben för Gleerup.

- träna din muntliga förmåga genom samtal. Vi tar fram meningsstrukturer (vardagsmeningar) som vi tränar extra. Dessa strukturer återkommer i läromedlet "Happy" där du kan träna vidare på strukturerna på egen hand.

 - träna din skriftliga förmåga genom att skriva enkla meningar. Vi skriver meningar som hör till våra ämnen, detta tränar vi gemensamt, lärpar och enskilt i olika former. Du får också möjlighet att träna dig på att skriva enkla meningar via läromedlet "Happy".

Bedömning - detta kommer att bedömas: 

- hur du använder dig av nya ord/begrepp genom att vi stämmer av varje vecka kring nya ord/begrepp via t ex Google classroom.

- hur du använder dig av vardagsmeningar på engelska genom att vi har gemensamma diskussioner samt att du deltar i samtalsövningar.

- hur du skriver enkla meningar på engelska genom att du skriver enkla meningar kring det som vi tränat. 

Uppgifter

 • Utvärdering engelska!

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  En  1-3
 • Intressen, personer och platser.
  En  1-3
 • Tydligt talad engelska och texter från olika medier.
  En  1-3
 • Enkla instruktioner och beskrivningar.
  En  1-3
 • Olika former av enkla samtal och dialoger.
  En  1-3
 • Enkla beskrivningar och meddelanden.
  En  1-3

Matriser

En
What´s around you?

Rubrik 1

Du behöver utveckla din förmåga att:
Du har förmågan att:
Du har förmågan att med god säkerhet använda din kunskap att:
Aspekt 1
Kunna nya ord/begrepp.
Aspekt 2
Kunna använda vardagsmeningar där du pratar engelska.
Aspekt 3
Kunna skriva enkla meningar på engelska.