Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Antiken

Skapad 2020-01-19 17:52 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 Historia
I historieavsnittet kommer vi att använda NE:s digitala läromedel i första hand. Läroboken används för att kompletterar/fördjupar kunskaperna. Gemensamma genomgångar, div dokument, övningar och filmer används för att belysa centrala tankegångar/stoff finns på teams. 2 förhör(Grekland och Romariket) med Digiexam kommer vi att ha. Efter avslutat arbetsområde ska du kunna förklara följande frågeställningar/begrepp så bra som möjligt

Innehåll

Rubrik: Antiken

 Period - v.2 – 8

 Arbetssätt - Vi använder NE:s digitala läromedel i första hand. Läroboken används för att kompletterar/fördjupar kunskaperna. Gemensamma genomgångar, div dokument, övningar och filmer används för att belysa centrala tankegångar/stoff  finns på teams. 2 förhör(Grekland och Romariket) med Digiexam kommer vi att ha. Rödmarkerade uppgifter kräver utförligare svar.

Utvärderingsformer -  2 förhör(Grekland och Romariket) med Digiexam kommer vi att ha. Feedback i Teams, samt diskussioner i klassrummet

 Preliminär veckoplanering 

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna förklara följande frågeställningar/begrepp så bra som möjligt

 

Det antika Grekland v,4-6 

När bildade grekerna kolonier runt medelhavet och varför?

Bok s.30-31

Vilka fler orsaker finns till att man bildade kolonier runt medelhavet? Ge exempel på städer idag som grundades av grekerna.

Rika och starka stadsstater

Hur många statsstater fanns det? ? Hur kunde Grekland hålla ihop trots många stadsstater?

Statsstaten Aten

Hur såg Aten ut?  Vad var Akropolis och Pantheon. Varför var gudinnan Athena viktig för staden Aten? Hur blev Atens arme framgångsrik i krigen?

Så styrdes Aten

Vad betyder ordet demokrati? Vilka fick rösta? Vilka fick inte rösta? Vilka uppgifter hade Folkförsamlingen? Vad gjorde rådet?

Bok s.35-36

Var kommer begreppet politik ifrån? Vilka olika politiska system pratade filosofen Aristoteles om?

När började man med demokrati och varför? Vilka räknades som medborgare i Aten

 

Statsstaten Sparta

Vad var kvinnornas huvudsakliga uppgift? Hur uppfostrades pojkar till soldater? Vilka var heloterna? Hur var ”relationen” mellan spartanerna och Heloterna? Hur styrdes Sparta? Vad hade rådet för uppgift? Hur gick röstningen till? Jämför med Atens styrelseskick och samhällssystem(bilder)

Perserkrigen

När började perserkrigen? Vad hände vid slaget vid maraton. Vad finns kvar av det idag?

Bok s. 37 &39

Vad hände vid slagen om Thermopyle & Salamis? Orsaker till kriget(peloponesiska kriget) mellan Aten & Sparta?

Alexander den store

Se filmen om Alexander (resurser – video – Alexander)

Hur var Alexanders ungdom? Hur blev han kung? Vilka drömmar hade Alexander? Hur erövrades det persiska riket? Vad hände med den Gordiska knuten och vad symboliserar det? Hur stort rike skapade Alexander till slut? Hur behöll man kontrollen över hela riket? När och hur dog Alexander? Vad hände med riket? Vad var Hellenismen?

Bok s. 41

Vad var bra med Hellenismen?

Arvet från Grekland

Bok s.33-35

Skriv om:

Teaterns ursprung, utomhusteatrar, olympiska spelen/pankration, Filosofi, Sokrates, Platon, Aristoteles, Hippokrates/vetenskap, Politik/demokrati

 

Begrepp – antikens Grekland

Theseus, Minotaurius, Stadsstater, Aten, Sparta, Heloter, Akropolis, Kolonier, Demokrati, folkförsamling, 500:des råd/äldstes råd,ämbetsmän, slavar, Trojanska kriget, Olympiska spelen

slaget vid Maraton, Homeros, Sokrates, Platon, Aristoteles, vetenskap/Hippokrates, Theater, filosofi

Maraton, Thermopyle, Salamis, Peleponesiska kriget, Alexander den store, Hellenism

Gudar tex Zeus, Hades, Posidon, Athena, Hera, Apollon, Hermes, Giganter, thetaner

Hjältar: Odysseus, Herkules

 

Antikens Rom

Se filmen makten i Rom(> ca 7 min) och anteckna viktig fakta.

Från bybor till herrar över italienska halvön

NE: Vad kallades folket som levde vid floden Tibern? Varför var deras boplats perfekt placerad? Vilka bestämde i området från början?

Bok s.77 – 78, 81

Vad var forum Romanum? Vad ligger bakom uttrycken ”en Pyrrhusseger” och ”alla vägar bär till Rom”?

Från italienska halvön ut i världen

NE: Vad hette Roms värsta motståndare i medelhavet? Hur länge varade det puniska kriget? Vad hette den kända generalen som krossade Rom i slaget vi Cannae?  Vad hände med Kartago till slut?

Klicka på tidslinjen och se hur romerska riket växer…

Bok s.83-85 

Skriv mer fakta om de 3 puniska krigen som tillsammans höll på 100 år. Vad ”lånade” Rom från Grekland när romarna till slut besegrade dom?

Så styrdes romerska riket

NE: Beskriv hur Rom styrdes. Jämför med Aten och Sparta.

Bok s.79-80

Lägg till fakta om hur Rom styrdes tex hur kom VETO till?

Julius Caesar

Bok s. 89-91

Hur gjorde Caesar karriär i Rom? Vad åstadkom Caesar i provinsen Gallien? Förklara vad som ligger bakok uttrycket ”tärningen är kastad”. Nämn några förändringar som Caesar genomförde i Rom. Varför blev Caesar mördad? Hur gick mordet till?

Film SLI:  Julius Caesar – erövraren. Anteckna fakta som boken ej tagit upp. Frivilligt att anteckna men alla ska se filmen.

Augustus

Bok s. 92 -94

Skriv om Augustus sätt att vara, hur han styrde riket.

Sammanfatta vad hände efter mordet på Caesar.

Följande begrepp bör vara med: Begravning, Antonius, Octavianus, krig, Brutus, riket delas, Kleopatra, giftorm, Augustus =”vördnadsvärde”

Livet och freden i romerska riket

NE: Läs och komplettera fakta om bra saker som Augustus införde.

Religionen i romerska riket

NE Kolla på tabellen och skriv vilka namn på de viktigaste grekiska gudarna som romarna ändrade.

Vad hände med de kristna i romarriket?  När blev romarriket kristet? Vad hette kejsaren som införde kristendomen?

 

Kejsartiden

Bok s.104-106

Skriv något som följande kejsare är kända för:  Caligula, Nero, Vespasianus, Trajanus, Konstatin

Romarriket spricker

Bok s.107

Vilka problem fick Romarna under 300-talet ekr? Vad bestämde kejsar Konstantin? Varför är år 395 ekr ett viktigt årtal i romarrikets historia?

Folkvandringarna

Bok s. 108-109

Vilka problem fick romarriket under 400-talet ekr? Vem var Attila? Skriv om hunnernas anfall mot romarriket. Varför lämnade västgoterna sina områden? Vad hände 410 ekr. Hur slutade historien om västgoterna? Vad är bakgrunden till ordet vandalisera?

Romarrikets nedgång och fall

Bok s.109 -110

Vilka orsaker ligger bakom romarrikets fall? När upphörde Västrom att finnas till?

NE extra material: Komplettera med fler orsaker till att romarriket upphör att finnas till

Arvet från Romarna

NE & Bok s.110-111

Vad finns kvar av romarna idag?

Föreläsningar, genomgångar och filmer:

Vissa delar som inte berörts kommer jag ta upp i klassen tex  Colosseum, bad, akvedukter, Pompeji, slavar, livet i Rom, jämförelser med Grekland

Begrepp antikens Rom

Romulus & Remus, Etrusker, Republik, Patricier/Plebejer, konsuler, diktator, senaten, folkförsamling, folktribuner, VETO, akvedukter, Colosseum, gladiatorer, Pompeji, Jupiter, Mars, Venus, Minerva mfl.

Krigen mot kartago, Hannibal, Cannae, Julius Caesar, Augustus, Pax Romana, Nero, Caligula, Konstantin, Västrom och Östrom

Orsaker till romarrikets fall, Hunner, Attila, Vandaler, västgoter, juridik, latin

 

Syfte och förmågor se nedan

 

Centralt innehåll/Mål efter avslutat arbetsområde - se nedan

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Antiken, dess utmärkande drag som epok och dess betydelse för vår egen tid.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9
 • Vad begreppen kontinuitet och förändring, förklaring, källkritik och identitet betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  7-9
 • Några historiska begrepp, till exempel antiken, mellankrigstiden, efterkrigstiden och kalla kriget samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  E 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa sam­band mellan olika tidsperioder.
  Hi  C 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade och rela­tivt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  C 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan undersöka några utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder.
  Hi  A 9
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl under­ byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
  Hi  A 9
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 9
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: