👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2020-01-19 18:11 i Vindängens förskola Falköping
Förskola
Få barnen att känna sig trygga och delaktiga i den pedagogiska verksamheten.

Innehåll

 

 

Mål och syfte

Vi kommer att ha störst fokus på den sociala aspekten och sträva efter att barnen känner sig trygga med oss och sina kamrater. Vi arbetar för att bygga relationer där alla blir respekterade och lyssnade på. Vi arbetar för att barnen ska känna att de får inflytande och kunna påverka  sin dag på förskolan.

Vi värnar om deras hälsa och vikten av att röra på sig både ute och inne.

Vi vill också lära dem vara rädda om våra saker.

 

Metoder

 • Närvarande pedagoger
 • Goda förebilder som lyssnar och respekterar barnens önskningar och tillgodoser deras behov
 • Visar - hur man är en bra kamrat och bekräftar goda handlingar

 • Tränar turtagning
 • Rörelse, sång och musik 
 • Lekar

 

Utvärdering

Observationer på barnens egna handlingar. Reflektioner tillsammans med barnen kring dokumentationer.

Fortlöpande diskussioner om vårat förhållningssätt för att sträva mot målen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18